Vrata Sunca – najpoznatiji kameni spomenik Južne Amerike

Vrata Sunca – najpoznatiji kameni spomenik Južne Amerike

Jedan od najpoznatijih kamenih spomenika Južne Amerike, Vrata Sunca, nalazi se u Tiahuanacu, gradu koji je prema predaji toliko star da se čak spominje u Mitu o stvaranju svijeta. Taj je grad nekad davno bio središte jedne veličanstvene civilizacije, a danas je ostalo tek nekoliko velikih građevina, to jest njihovih ostataka, nešto kamenih zidova te nekoliko skulptura i monolita. Tiahuanaco je smješten na sjeveru Bolivije, u blizni jezera Titicaca. Njegove ruševine leže na vjetrovitoj visoravni Anda, na nešto manjoj nadmorskoj visini od četiri tisuće metara. Arheolozi su podijeljeni u datiranju ove civilizacije pa je smještaju u različita vremenska razdoblja, u rasponu od oko 300 godina prije nove ere pa do 1000. godine. Peruanski kroničar Cieza de Leon je zapisao: “Vjerujem da su to najstarije ruševine u cijelom Peruu, a opće je mišljenje da su neke od tih građevina podignute daleko prije vladavine Inka.”

Vrata Sunca čini dvanaest tona težak monolit isklesan u andskom vulkanskom kamenu. Širok je četiri i visok tri metra. Na sebi ima napuklinu koja je nastala uslijed potresa. Ovaj je spomenik pronađen u kutu Kalasasaye. Zapravo, Vrata Sunca su pozicionirana tako da ne vode nikamo. Pretpostavlja se da su se izvorno nalazila na nekom drugom mjestu, možda unutar hrama Puma Punku zato što su slično kao i portali izgrađena prema zlatnom rezu.

Zanimljivo je da prvi osvajači, unatoč impresivnom izgledu, nisu zabilježili niti opisali postojanje ovih vrata. Vrata Sunca urešena su skulpturalnim frizom s mitološkim figurama. Friz se sastoji od četiri horizontalna reda, od kojih su gornja tri prekinuta središnjom figurom za koju se pretpostavlja da predstavlja boga Sunca, Viracochu. Riječ je o geometrijskom prikazu s velikom trapezoidnom glavom, izrazito kratkim rukama i nogama, dvjema šupljinama na mjestu očiju, širokim nosom i pravokutnim ustima. Glava je okružena krunom s 24 zrake od kojih 7 završava glavama jaguara, a 17 koncentričnim krugovima. Skulptura u rukama drži dva žezla na čijim krajevima su glave kondora. Grudi skulpture su zaštićene prsnim štitom u obliku jaguara-kondora, a donji dio njegove tunike je ukrašen sa šest glava. Sama skulptura stoji na stepenastooj pirmidi čiji krajevi završavaju s dvije glave jaguara čiji su pogledi uprti u nebo. Na najnižem redu nalazi se meandar s jedanaest glava sunčanog božanstva.

U gornja tri reda friza prikazano je 48 krilatih figura s ljudsim tijelom. Neke s ljudskom glavom, a neke s glavom kondora. Nije pogrešno zaključiti da su Vrata Sunca simbolički prikaz. Naime, jaguar ili mačka, zmija ili riba i ptica, najčešće kondor, bile su tri najbitnije simboličke životinj u drevnoj Americi. Svaki od simbola je služio svojoj svrsi i omogućavao je da se izrazi ono nešto, nešto nevidljivo. Kad kažemo nevidljivo, mislimo na snage za koje se vjerovalo da postoje i djeluju, snage koje mogu sve osnažiti i oživjeti.

Pripremila: Melita Funda

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni