Volonterke Učeničkog doma “Dora Pejačević” pripremaju humanitarni sajam

Volonterke Učeničkog doma “Dora Pejačević” pripremaju humanitarni sajam

Raspolažete li s odjećom koja se u dobrom stanju, a radi vam nepotrebnu gužvu u ormaru, navratite do Trga J.F. Kennedyja 3. Humanitarni sajam održava se od 12. do 14. prosinca

S početkom nove školske godine, volonterski klub Snaga Dore, osnovan u učeničkom domu Dora Pejačević u Zagrebu okviru projekta Volontiranje 2.0, dodatno je pojačao svoje snage. Tijekom studenoga organizirao i sudjelovao u brojnim aktivnostima, među kojima su dvije humanitarne akcije – Snaga Dore za ljude i Humanitarni sajam učeničkog doma Dora Pejačević te volonterske akcije tijekom Eko dana te podrška kampanji #TeensToo.

Humanitarna akcija Snaga Dore za ljude organizirana je u periodu od 12. studenoga do 3. prosinca, kao oblik podrške akciji Ljudi za ljude koju provodi Volonterski centar Zagreb, a u okviru koje se prikuplja pomoć za ljude s područja Gline koji žive u izrazito teškim uvjetima. Učenice su promovirale kampanju te se i same uključile donacijama. Akciju su podržali i građani, a prikupljena humanitarna pomoć upravo se sprema na put prema Glini.

Eko dan je u učeničkom domu Dora Pejačević organiziran, 21. studenoga, a osim za edukacije, bio je prilika i za volonterske akcije, prilikom kojih su učenice iz ekološki prihvatljivih materijala izrađivale ukraseza predstojeće blagdane koji će podlužiti za dekoriranje doma tijekom održavanja Humanitarnog božićnog sajma i priredbe kojom se završava prvo polugodište.

Učenice su također posjetile, odnosno ugostile, učenike iz učeničkih domova Športske gimnazije, doma Mažuranac i Franjo Bučar, za koje su organizirane radionice kreativnog izražavanja te radionice o menstruaciji.

Nasilje u partnerskim vezama važna je tema za adolescentice, stoga je i kampanja #TeensToo koju provodi udruga CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, u volonterskom klubu objeručke prihvaćena. Organizirano je kratko fotografiranje tijekom kojeg su učenice i djelatnice učeničkog doma pozirale s izjavama koje ukazuju na problematiku nasilja u partnerskim vezama mladih.

Prije kraja prvog polugodišta, učenice očekuje i Humanitarni sajam, a pripreme su već neko vrijeme u tijeku. Valja istaknuti kako učenički dom Dora Pejačević prikuplja odjeću i ukrasne predmete za učenice slabijeg imovinskog statusa. Svojim donacijama uključuju se druge učenice, a pozvani su i građani. Ako raspolažete s odjećom koja je u dobrom stanju, a radi vam nepotrebnu gužvu u ormaru, navratite do  Učeničkog dom Dora Pejačević, Trga J.F. Kennedyja 3, od  08:00-20.00 sati. Humanitarni sajam održava se od 12. do 14. prosinca.

Promicanjem volonterstva kroz aktivnosti u domu, ideja je učenice motivirati da se uključuju i u druge volonterske aktivnosti u skladu sa svojim interesima te razviju svoje kompetencije i kvalitetno iskoriste svoje slobodno vrijeme kako bi pomogle drugima. (zg-m)