Voda zagrebačkih jezera Jarun i Bundek je “izvrsna” za kupanje

Voda zagrebačkih jezera Jarun i Bundek je “izvrsna” za kupanje

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” koji redovito provodi ispitivanja kakvoću vode za kupanje tijekom sezone kupanja sukladno Uredbi o kakvoći voda za kupanje (Narodne novine 51/14). U petak je na mrežnim stranicama Zavoda objavljen prikaz ocjene kakvoće voda za kupanje s uzorcima uzetima 9. lipnja i prema tim rezultatima kakvoća vode je na jezerima Jarun i Bundek »izvrsne kakvoće«. Voda je uzeta na 16 točaka uzorkovanja na jezeru Jarun, pa tako i na Malom jezeru i na Otoku Univerzijade te na tri točke na jezeru Bundek. Cjeloviti prikaz ocjene kakvoće vode za kupanje može se pogledati na ovoj poveznici. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni