Voda i tlo u Gradskom vrtu Borovje ipak pogodni za vrtlarenje

Voda i tlo u Gradskom vrtu Borovje ipak pogodni za vrtlarenje

Obzirom da se Gradski vrtovi nalaze u urbanom okolišu planira se, u suradnji s Agronomskim fakultetom, uspostaviti program motrenja koji će redovito pratiti stanje tla, unos onečišćenja i konačno zdravstvenu ispravnost proizvedenog povrća, a o čijim rezultatima će svi korisnici vrtnih parcela biti redovito izvještavani

Iz Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo danas su se oglasili vezano uz napise u nekim medijima, kao i »česte upite građana« koji se odnose na kvalitetu tla i vode na Gradskom vrtu na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, lokacija Ulica I. gardijske brigade “Tigrovi” (Borovje). Izvještavaju da su tamo provedene stručne analize koje pokazuju da tlo i voda nisu onečišćeni. Navode kako su na području Gradskog vrta Borovje, na površini od oko 50 000 m² u ožujku 2013. godine Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Analitički laboratorij Zavoda za melioracije proveli fizikalnu i kemijsku analizu tla.

Analiza uzoraka tla pokazala je da se radi o uzorcima „čistog“ tla, pogodnog za vrtlarenje, a sukladno Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima. U prosincu 2014. godine ponovljena je fizikalna i kemijska analiza tla na navedenoj lokaciji. Ispitivanje je izvršeno na deset (10) kompozitnih uzoraka tla, i to na 5 lokacija na 2 različite dubine: 0 do 30 i 30 do 60 cm. Rezultati ispitivanja svih uzoraka pokazali su da koncentracija niti jednog od analiziranih elemenata propisanih Pravilnikom ne prelazi najvišu dopuštenu koncentraciju te nije utvrđeno onečišćenje ispitivanim elementima koje bi moglo prouzročiti štete po okoliš i/ili zdravlje ljudi.

Osim analize tla, u prosincu 2014. godine Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”- Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda proveo je i analizu vode, a prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju budući da u Republici Hrvatskoj ne postoji službeno glasilo kojim su definirani pokazatelji i granične vrijednosti pokazatelja za ocjenu stanja vode za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji. Vezano za kvalitetu vode za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji, zatraženo je stručno očitovanje Agronomskog fakulteta prema rezultatima iz Ispitnog izvješća Zavoda.

Voda za navodnjavanje ocijenjena je prema FAO (1992) klasifikaciji vode za navodnjavanje (objavljeno u Lešić i sur. 2002. Povrćarstvo, Zrinski Čakovec). S obzirom na vrijednosti fizikalnih i kemijskih pokazatelja, voda nema ograničenja za primjenu u navodnjavanju poljoprivrednih kultura čiji se dijelovi uživaju sirovi ili prekuhani. S obzirom na mikrobiološke pokazatelje, a budući da postoji velika vjerojatnost da korisnici gradskih vrtova konzumiraju svježe dijelove uzgojenog povrća, preporuka je da se za mikrobiološke pokazatelje ponovi analiza vode neposredno pred sezonu navodnjavanja (kraj travnja-početak svibnja) jer vrijednosti mikrobioloških pokazatelja u vodi mogu značajno varirati tijekom godine.

Obzirom da se Gradski vrtovi nalaze u urbanom okolišu planira se, u suradnji s Agronomskim fakultetom, uspostaviti program motrenja koji će redovito pratiti stanje tla, unos onečišćenja i konačno zdravstvenu ispravnost proizvedenog povrća, a o čijim rezultatima će svi korisnici vrtnih parcela biti redovito izvještavani, najavlili su iz Ureda.

Kada je pak riječ o sanaciji poplavljenog dijela vrta u Borovju, obavještavaju korisnike da je u tijeku izrada idejnog rješenja za izvedbu drenažnog sustava kako bi se spriječilo ponavljanje poplavljivanja. No radi se o kompleksnom zahvatu, pa će korisnicima vrtnih parcela bit će ponuđena na privremeno ili trajno korištenje zamjenska vrtna parcela na novouređenom dijelu Gradskog vrta na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, lokacija Ulica I. gardijske brigade “Tigrovi”, a kako bi im se omogućilo korištenje vrtova u skladu s Ugovorima koji su im dodijeljeni. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni