Vlada pripremila javni poziv za financiranje najamnina osobama koje su u potresu ostale bez doma

Vlada pripremila javni poziv za financiranje najamnina osobama koje su u potresu ostale bez doma

U Banskim dvorima u utorak je predstavljen Javni poziv za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan koji je objavilo Ministarstvo državne uprave.

Javni poziv je objavljen na temelju odluke Vlade o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko- zagorske županije.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je istaknuo da se poziv odnosi na vlasnike obiteljskih kuća, stanova, zaštićene najmoprimce koji su u vrijeme potresa stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u nekretninama koje su u pregledu označene kao nepodobne za stanovanje.

„Svi su oni pozvani da u roku 60 dana Ministarstvu državne imovine podnesu zahtjev za utvrđivanje statusa osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan. Taj postupak će ići u dvije faze. U prvoj fazi će se utvrditi da osoba koja je podnijela zahtjev zadovoljava uvjete financiranja najamine za zamjenski stan te će Ministarstvo državne imovine provesti javno-upravni postupak i donijeti rješenje. Nakon toga osoba koja zadovoljava uvjete sklapa ugovor o najmu i dostavlja ga Ministarstvu koje donosi rješenje o financiranju najamnine“, pojasnio je Plenković. Ne bi li ubrzalo i olakšao postupak Ministarstvo je izdalo predložak Ugovora o najmu zamjenskog stana kao i druge potrebne obrasce.

Osim osoba koje su u potresu ostale bez doma na Javni poziv Ministarstva državne imovine mogu se javiti i osobe koje žele dati svoj stan u najam.

„Stvorit će se baza podataka, izdat će se rješenja onima koji zadovoljavaju uvjete, sklopit će se ugovori i Ministarstvo će voditi računa da sve bude u okviru propisanih kriterija Odluke koju smo usvojili na Vladi, a to je da prosječna cijena najamnine stana u Zagrebu se kreće oko 70 kuna po metru kvadratnom”, izjavio je Plenković.

Spomenuo je da je u proceduru upućen Zakon o obnovi Zagreba te je je zahvalio ministru graditeljstva i prostornog uređenja Predragu Štromaru, predstavnicima Grada Zagreba i stručnih organizacija koji su dali svoj doprinos te u javnoj raspravi očekuje sugestije u cilju donošenja što kvalitetnijeg Zakona.

Što se tiče drugih aktivnosti Vlade u saniranju posljedica potresa Plenković je istaknuo da je donesena odluka da se pomogne građanima u popravci dimnjaka, krovova, zabatnih zidova ili ugradnji novih bojlera, a za tu mjeru koju će provoditi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja predviđeno je 141 milijun kuna. Također, stručnjaci rade na procjeni šteta od potresa i na temelju te procjene će se tražiti sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Ministar državne imovine Mario Banožić je detaljnije predstavio Javni poziv za financiranje najamnine zamjenskog stana te je najavio da će poziv biti objavljen na stranicama Vlade, odnosno Ministarstva državne imovine i u dnevnom tisku, a rok prijave je 60 dana od datuma objave.

Vlasnici ili zaštićeni najmoprimci oštećenog stana ili kuće trebat će dostaviti Ministarstvu izvadak iz zemljišne knjige ili neku drugu ispravu kojom može dokazati da je oštećena nekretnina bila u vlasništvu ili ugovor o najmu. Također potrebna je izjava vlasnika nekretnine da nema drugu nekretninu u krugu 20 kilometara od one oštećene, izjava vlasnika da je živio na dotičnoj adresi u vrijeme potresa, uvjerenje o prebivalištu/boravištu i izjava podnositelja da podaci se smiju javno objaviti.

Najamnina će se sufinancirati dok se ne obnovi oštećena nekretnina, do osiguranja adekvatnog smještaja, a najkasnije do 1. rujna 2021.

Ivana Vranješ

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni