ViO izdala upute za očuvanje vodovoda od smrzavanja

ViO izdala upute za očuvanje vodovoda od smrzavanja

Gradska tvrtka Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (ViO) izdala je upute o preventivnim mjerama protiv smrzavanja internih vodovodnih instalacija kako bi se izbjegla pucanja cijevi, spojeva ili oštećenja vodomjera.

Kako ne bi došlo do mogućeg smrzavanja vode na priključnim vodovima prema potrošaču (pucanje stakla vodomjera, spojne cijevi i dr.), potrebno je voditi računa o sljedećem:

  •   Potrošači moraju voditi računa da instalacije ne ostavljaju na dulje vrijeme (odlazak na put) bez nadzora u stanju napunjenosti sustava vodom bez protoka kako bi se na internim instalacijama spriječilo smrzavanje vode.
  •   Postoji mogućnost zaleđivanja internih vodovodnih instalacija, ako nisu ugrađene na propisanoj dubini i ako u vrtnim slavinama koje su montirane iznad vodomjernog okna nije ispuštena voda. U uvjetima niskih temperatura poželjno je da potrošač vrši redovan pregled vodomjernog okna, osigura da je poklopac zatvoren, a u slučaju ekstremno niskih temperatura potrebno je zaštititi instalacije unutar vodomjernog okna zaštitnim sredstvima (priručna: deke, tkanina ili propisane: staklena vuna i sl.)
  •   Potrebno je pripaziti da se vodomjeri ne smrznu te da ne dođe do pucanja stakla na brojilu na priključnim vodovima u podrumskim prostorijama koje nisu grijane, posebno u prostorima koje imaju nezaštićene otvore (razbijene podrumske prozore)
  •   Potrošači koji imaju vodomjerne ormariće u vanjskim zidovima objekata trebaju iste pregledati i po mogućnosti zaštititi vodomjere od smrzavanja (naročito ako grijači elementi unutar ormarića ne rade ili nisu ugrađeni).

Slučajeve puknuća na priključnim vodovima ili vodomjeru potrošači mogu dojaviti dežurnom centru vodoopskrbe na broj telefona 01 6163 999.

Iz ViO-a naglašavaju da ne postoji značajna mogućnost zaleđivanje vode na samoj vodoopskrbnoj mreži. Naime, vanjska mreža vodoopskrbe projektira se i izvodi na način da se spriječi mirovanje vode, odnosno osigura njen stalan protok, a prilikom izvođenja vodovodne cijevi se polažu na za to propisnu dubinu unutar tla gdje su temperature značajno više od temperature atmosfere čime se izbjegava opasnost od smrzavanja vode. (ZG-m)