Vijeće za zaštitu potrošača potvrdilo – ZET može besplatno prevoziti bicikle

Vijeće za zaštitu potrošača potvrdilo – ZET može besplatno prevoziti bicikle

Vijeće za zaštitu potrošača, kao savjetodavno tijelo gradonačelnika koje razmatra prijedloge i daje mišljenje gradonačelniku kad odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga, je na 6. sjednici, održanoj 29. ožujka 2017., dalo pozitivno mišljenje na Odluku o dopuni Odluke o cijenama javnog gradskog prijevoza Grada Zagreba.

Temeljem izmjena i dopuna Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/17), Zagrebački električni tramvaj obavljat će uslugu prijevoz bicikala autobusima na linijama u javnom gradskom prijevozu Grada Zagreba od 1. ožujka do 1. studenoga.

Odlukom se odobrava se obavljanje besplatnog prijevoza bicikala autobusima u javnom gradskom prijevozu na području Grada Zagreba prema na brdskim autobusnim linijama 102 Britanski trg – Mihaljevac, 103 Britanski trg – Kraljevec te na izvanrednoj liniji 140 Mihaljevac – Sljeme.

Pravo na besplatnu uslugu mogu ostvariti svi korisnici javnog gradskog prijevoza. Vlasnici bicikle mogu staviti na posebne nosače koji se nalaze na stražnjem kraju autobusa i na taj si način olakšati dio planiranog puta. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni