Velikogorička zelena tržnica na novoj lokaciji

Velikogorička zelena tržnica na novoj lokaciji

„Pregovarali smo s predstavnikom vlasnika Tržnog centra o lokaciji koja je prvotno bila predviđena za zelenu tržnicu, no nismo uspjeli postići cijenu najma koja bi našim proizvođačima i prodavačima omogućila normalne uvjete. Nakon neuspješnih pregovora s predstavnicima Tržnog centra,na zajedničkom sastanku s proizvođačima i prodavateljima smo, donijeli odluku o korištenju prostora u Školskoj ulici“ rekao je direktor VG komunalca Dragan Perić.

Od utorka 22. travnja velikogorički proizvođači i prodavači preseliti će se s platoa Tržnog centra na stalno mjesto u Školskoj ulici, na novi prostor koji je ograđen te ima video nadzor. Tamo će biti čak 65 prodajnih klupa i 8 rashladnih vitrina u natkrivenom dijelu prostora. Uvodi se i nova regulacija prometa u Školskoj ulici, kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje prometa te kako se ne bi ugrozila sigurnost pješaka i djce koja pohađaju osnovne škole Eugena Kvaternika i Jurja Habdelića. Na novom prostoru je izgrađen i prvi javni toalet, koji će građani moći koristiti i nakom radnog vremena tržnice.

„Pregovarali smo s predstavnikom vlasnika Tržnog centra o lokaciji koja je prvotno bila predviđena za zelenu tržnicu, no nismo uspjeli postići cijenu najma koja bi našim proizvođačima i prodavačima omogućila normalne uvjete. Nakon neuspješnih pregovora s predstavnicima Tržnog centra,na zajedničkom sastanku s proizvođačima i prodavateljima smo, donijeli odluku o korištenju prostora u Školskoj ulici“ rekao je direktor VG komunalca Dragan Perić.

Perić je istaknuo kako će prodavači i proizvođači imati iste uvjete i cijene kakve su imali dok su bili u unutrašnjosti Tržnog centra, bez ikakvog povećanja. Tako su tijekom posljednje dvije godine bili oslobođeni svih plaćanja prema VG komunalcu.

(zg-magazin)