Veliki problem sa zalihama krvi

Veliki problem sa zalihama krvi

Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu trenutno nedostaje gotovo svih krvih grupa. Apeliraju da se mogući donori hitno jave.

Ispod kritične razine nalaze se krvne grupe A=, 0=, B= ili AB=. Stanje zaliha krvi u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu koji prikuplja preko 50 posto krvi u Republici Hrvatskoj i opskrbljuje krvlju i krvnim pripravcima preko 30 zdravstvenih ustanova nalazi se na slici u nastavku.

Ako su trenutačne količine krvi Vaše krvne grupe ispod oznake Premale zalihe, HZJZ moli da se odazovete na akcije dobrovoljnog darivanja krvi prema rasporedu darivanja ili u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, Petrova 3, 10 000 Zagreb.

Zg- magazin