Velike mogućnosti virtualnog učenja

Velike mogućnosti virtualnog učenja

(Primjer uporabe Web Sketchpada alata)

Kako je ovo tek ozbiljniji početak stvaranja (i reklamiranja) ovih datoteka, a na neki je način komplementaran i/ili suprotan službenoj online edukaciji u kojoj je učenik samo promatrač, trebat će nešto vremena učiteljima kako bi se upoznali s prednostima Web Sketchpada, a učenicima da uoče velike mogućnosti drukčijeg, aktivnog učenja

Petar Mladinić

Zagreb

Jedno retoričko pitanje svima nama nakon ove provedbe online nastava i njezinih aspekata: može li se u RH učiniti i drukčije? Na kraju ovog teksta odlučite se za odgovor. Vjerujem da odgovor neće biti isti kao sada na početku.

a) Što se događa u svijetu na području virtualne iliti uporabe digitalnih materijala u nastave?

Prije 6 godina znanstvenici, programeri i sveučilišni nastavnici iz SAD-a Scott Steketee i Daniel Scher pozvali su me i prihvatili kao člana ekipe koja će testirati i pomagati im u kreiranju revolucionarnog pristupa uporabi html-a u nastavi matematike uporabom Web Sketchpada.

To je program/softver kojim se automatski konvertira datoteka izrađena Sketchpadom i koji samostalno kreira html datoteku. Sketchpad je softver dinamične geometrije ili točnije dinamične matematike namijenjen svim uzrastima učenika i studenata, a koji su zajedno kreirali Nick Jackiw, Scott Steketee i Daniel Scher.

Na adresi https://geometricfunctions.org/ može se vidjeti niz radova kao i dijelove velikog projekta koji je financirala američka nacionalna zaklada. Naša su nastojanja skromnija jer ne raspolažemo s ovakvim američkim resursima.

U RH veliki broj učitelja/nastavnika i učenika uporabljuje u svojoj nastavi Sketchpad. MZO je sa svoje stranice brzo izbrisao komentare nastavnika koji su vrlo argumentirano, ali i temperamentno komentirali nedavno javno promoviranje jednog drugom softvera. Nastavnici su reagirali na nestručnu i lošu uporabu te problematičnost takvog reklamiranja i jednostranog nametanja „svoje vizije“ nastave bez rasprave i stručno-znanstvene i praktične prosudbe tog drugog softvera.

Uz .json datoteku (koja se kreira Web Sketchpadom) lako se u html datoteku ugrađuju .jpeg slike, audio i video datoteke tako da ti digitalni materijali postaju interaktivni i višedimenzionalni tj. imaju sve karakteristike novog medija.

Uporabom svojstava softvera html 5 vrlo brzo i lako se sve nadograđuje prema dinamičnoj e-knjizi (kreira se sadržaj, poglavlja, podpoglavlja, odjeljci, primjeri, zadatci, rješenja itd.) u kojoj se vrlo jasno i lako svi pojmovi, detalji i dijelovi međusobno povezuju.

Kolegica Nikol Radović i ja smo u ime Hrvatske udruge nastavnika istraživača (HUNI) www.huni.hr izradili vrlo veliki broj digitalnih datoteka koje smo (sukladno sadržaju i postojećem školskom matematičkom kurikulu) složili u datoteke za osnovnu škole, srednju školu i fakultet.

Ti će se radovi nadograđivati i popunjavati tekstom, novim sadržajima, audio i video materijalima (jer sve nismo mogli u ovako kratkom kovinavirusnom vremenu načiniti).

Radovi se nalaze na adresi www.huni.hr/nastava-matematike/ u rubrikama za osnovnu školu, srednju školu i fakultet. Tu se nalaze poveznice za: 1.-4. razred, 5. razred itd. sve do Geodetski fakultet u Zagrebu.

Za korištenje materijala, potrebno je *.html datoteku pokrenuti internet preglednikom – preporučujemo Microsoft Edge koji je optimalan.

Klikom na Poveznicu na zaslonu svakog računala pojavljuje se stranica s naslovom: Web Sketchpad za osnovnu školu i srednju školu (za odabrani razred). Na lijevoj strani zaslona nalazi se Sadržaj gdje se može klikom miša na temu doći do datoteke priređene za tu temu i uporabu učeniku ili učitelju ili roditelju.

HUNI je udruga nastavnika okupljenih oko ideje unaprjeđivanja, promicanja i istraživanja nastave matematike, prirodoslovlja te nastave u društvenim i humanističkim predmetima.

Jedan od projekata HUNI-ja je i ovaj rad na Web Sketchpad datotekama i uporabi u nastavi matematike. HUNI je do sada sponzorirao veliki broj učitelja/nastavnika i sve učenike u velikom broju hrvatskih škola. Posebice one škole, učenike i nastavnike koji su se uključili u HUNI-jev projekt istraživanja znanja učenika o funkcijama. HUNI će također sponzorirati sve učitelje i škole licencom za softver Sketchpad ako se i kad se uključe u nastavak spomenutog istraživanja kao i uključivanjem u buduća istraživanja.

Na svakoj se poveznici nalazi 20-ak datoteka (uz još niz poddatoteka), tj. ukupno je izrađeno više od 200 gotovih za učenje, poučavanje i svaku drugu vrstu uporabe digitalnih materijala. Ovi su materijali začetak pravog e-udžbenika (uz dinamičnost Sketchpadovih materijala ugrađuju se dodatni/prateći audio i video materijali) i sušta su suprotnost shvaćanju pretvaranja udžbenika u statičnu pdf datoteku.

Svi su ovi Web Sketchpad i html materijali/datoteke besplatne i dostupne svim učenicima, roditeljima i učiteljima/nastavnicima u svakom trenutku za uporabu doma, u školi i na fakultetu na PC-ju, tabletu i pametnom telefonu.

Kako je ovo tek ozbiljniji početak stvaranja (i reklamiranja) ovih datoteka, a na neki je način komplementaran i/ili suprotan službenoj online edukaciji koja je i ex-catedra i frontalna i u kojoj je učenik samo promatrač, trebat će nešto vremena učiteljima kako bi se upoznali s prednostima Web Sketchpada (WSP-a), a učenicima da uoče velike mogućnosti svojeg drukčijeg i aktivnog učenja.

Učenik (kao i njegov učitelj) na ovakav je način postao aktivan sudionik individualizirane edukacije i stalno je izložen različitim zahtjevima istraživanja, zaključivanja, rješavanja problema itd., tj. svim zahtjevima moderne nastave.

Sa Sketchpadom, ali sada i s Web Sketchpadom (WSP-om) učitelji imaju ogromne mogućnosti kreiranja svojih materijala i vrlo jednostavnu i laku internetsku dostavu učenicima i komuniciranju s njima virtualno.

Na web stranicama MZO-a, ASOO-a i Proven grupe nalaze se također poveznice na ove datoteke.

Institucije MZO, AZOO, ASOO, NCVVO i sve škole udruga HUNI je o svemu informirala svojim e-pismom.

Čitatelju postavljamo početno pitanje (nakon čitanja ovog teksta i barem malog iskustva s materijalima na spomenutoj web stranici HUNI-ja): može li se u RH raditi drukčije, a ne nametati samo jednu „viziju“ uporabe softvera i online nastave?

I zašto je to tako?

O tome zašto je to tako i tko i zašto onemogućava nove iskorake u nastavi nekom drugom prigodom, tj. novim tekstom uskoro.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni