“Va škuron”

“Va škuron”

Va škuron

Jedan večer već škuri sam se šetal po putiću
I čujen kako da niš šuška va jenon kantuniću.

Priden ja malo bliže,
Gledan i sve mi se čini kako da se niki dviže.

Ja san se prestrašil i od one preše
Malo mi se falilo da nisan napunil brageše.

Nisan znal ću teć, ću leć. Ću simo ću tamo,
I va onon strahu zakriknen: »Ki je tamo?«

»Ovo smo mi, susedu,
Ma ne pojte reć nijenomu ni jednu besedu.«

»Ča to ste vi dica? Hote lipo spat
Aš će van se mat karat.

E da vi van doma znali
Bite zi metlu ćapali.«

(1958)

Škuro – tamno, mračno
Kantun – kut, ugao
Dvignut – dignuti
Preša – žurba
Brageše – hlače
Beseda – riječ
Karat se – svađati se
Ćapat – uhvatiti

* Iz knjige Ivan Maračić Antončić: Punat – Kako je nigda bilo

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni