Uz novčanu pomoć umirovljenicima i uskrsnica od 100 kuna

Uz novčanu pomoć umirovljenicima i uskrsnica od 100 kuna

Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec travanj 2020. i uskrsnica u iznosu od 100 kuna isplaćivat će se putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte.

Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune novčana pomoć i uskrsnica je trebala biti isplaćena u četvrtak, 9. travnja.

Korisnicima koji novčanu pomoć i uskrsnicu primaju putem Hrvatske pošte isplaćivat će se od petka 10. travnja 2020.

Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima deset dana od početka isplate.

Grad Zagreb osigurava pravo na novčanu pomoć umirovljenicima za osobe koje na području Grada Zagreba prebivaju najmanje pet godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva i čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kn mjesečno. Korisnicima novčane pomoći umirovljenicima, sukladno proračunskim mogućnostima, svake godine isplaćuje se novčani iznos povodom blagdana Uskrsa (uskrsnica) i to prilikom isplate redovne mjesečne pomoći umirovljenicima.

Sukladno navedenom, pravo na isplatu usksrnice mogu ostvariti isključivo umirovljenici korisnici novčane pomoći umirovljenicima sukladno gore navedenoj Odluci.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kn mjesečno.

II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 900,01 kn do 1.200,00 kn mjesečno.

III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 1.200,01 kn do 1.500,00 kn mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći, mjesečno, umirovljenici II. skupine na 300,00 kn pomoći mjesečno, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Za dodatne informacije možete se javiti na adresu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1. (ZG-m)