“Uvođenje financijske pismenosti u obrazovni sustav je nužnost”

“Uvođenje financijske pismenosti u obrazovni sustav je nužnost”

Mladi HSLS-a Grada Zagreba organizirali su u utorak tribinu o uvođenju financijske pismenosti u obrazovni sustav Republike Hrvatske. Istraživanja su pokazala da je financijska pismenost mladih ljudi nakon završene srednje škole na niskoj razini i da na tom polju postižu poražavajuće rezultate. Upravo zato je potrebno otvoriti javnu diskusiju kako bi se pokrenulo uvođenje financijske pismenosti u obrazovni sustav Republike Hrvatske.

Gosti na tribinu su bili Sandra Švaljek koja se kao ekonomski stručnjak osvrnula na javne financije, način na koji država raspolaže novcem poreznih obveznika i visinu poreza ukazujući na potrebu poreznog rasterećenja i smanjivanja državnih rashoda. Druga gošća na tribini je bila Anselma Nižić, financijska savjetnica, koja je na temelju prakse iznijela na koji način prosječna obitelj u Hrvatskoj troši novac i koliko su Hrvati skloni štediti kada su u pitanju njihove osobne financije. Miroslav Maletić je skrenuo pozornost na investicijske fondove, način na koji se ulaže u njih te objasnio povijest ulaganja u investicijske fondove građana u Republici Hrvatskoj.

»Ovim putem smo nastojali ukazati na važnost financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj i koliko je ona nužna u obrazovnom sustavu. Mlade generacije je potrebno educirati o načinu raspolaganja novcem, odgovornosti koju nose sa sobom osobne financije kako bi racionalnije raspolagali vlastitim novcem. Važno je i da steknu uvid u javne financije i način na koji država raspolaže novcem poreznih obveznika kako bi imali veću mogućnost utjecaja na trošenje tih sredstava«, poručila je Marijana Beljo iz Gradske organizacije HSLS-a.

Mladi HSLS-a su pozvali nadležne institucije u Republici Hrvatskoj da otvore javnu diskusiju o ovoj temi i otvore put njenom uvođenju. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni