Uvode se novčane kazne za kršenje epidemioloških mjera

Uvode se novčane kazne za kršenje epidemioloških mjera

(Foto: Vlada RH)

Kazne će se kretati od 500 kuna za fizičke do 40.000 kuna za pravne osobe

Ivana Vranješ

Na sjednici Vlade u ponedjeljak je s obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije po hitnom postupku usvojen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Ovim zakonskim prijedlogom propisuju se nove sigurnosne mjere za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Mjere koje se propisuju su obaveza pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske, zabrana ili ograničavanje javnih događanja i okupljanja te zabrana ili ograničavanje održavanja privatnih okupljanja.

Provedbu nadzora nad primjenom sigurnosnih mjera provode policijski službenici, inspektori tijela državne uprave i nadležnog za civilnu zaštitu, inspektori državnog inspektorata te inspektori drugih tijela državne uprave u okviru nadležnosti.

Također, ovim zakonskim prijedlogom propisuju se novčane kazne za kršenje mjera.

Ministar zdravstva Vili Beroš je pojasnio da su u slučaju nepridržavanja mjere propisane Zakonom predviđene kazne od 10 do 40 tisuća kuna za pravne osobe. Za prekršaje odgovorne osobe u pravnoj osobi, kao i fizičke osobe obrtnika te fizičke osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost propisuje se novčana kazna od 5 do 10 tisuća kuna. U slučaju nepridržavanja mjere za prekršaj fizičke osobe propisuje se novčana kazna u iznosu od 500 kuna.

„Za vlasnika, odnosno posjednika privatnog posjeda propisuje se kazna od 5 do 10 tisuća kuna ako organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno odredbama Zakona. Mijenja se i odredba o naplati prekršajne kazne na mjestu počinjenja prekršaja u skladu s odredbama Prekršajnog zakona”, izjavio je ministar Beroš.

Smanjuje se broj zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini

Vlada je usvojila paket zakona kojim su predviđene promjene u sustavu lokalne u područne(regionalne) samouprave. Riječ je o nacrtima prijedloga izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Gradu Zagrebu.

Što se tiče Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi dva zamjenika će i dalje imati župan u županiji s više od 250 tisuća stanovnika i gradonačelnik u gradu s više od 100 tisuća stanovnika. Jednog će zamjenika imati župan u županiji do 250 tisuća stanovnika te gradonačelnik u gradu preko 35 tisuća, odnosno do 100 tisuća stanovnika i gradu koji je sjedište županije neovisno o broju stanovnika. Gradonačelnici i općinski načelnici ostalih gradova neće imati zamjenike. Broj zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana smanjio bi se na 618.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica je rekao da je što tiče izmjena koje se odnose na Grad Zagreb predviđeno smanjenje broja zastupnika u Gradskoj skupštini s 51 na 47 zastupnika.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je na sjednici zbog samoizolacije sudjelovao putem video veze ocijenio je da je riječ o važnim zakonima uoči lokalnih izbora u svibnju iduće godine. „Zakoni teže racionalizaciji i transparentnosti rada jedinica lokalne i područne samouprave, a u konačnici i osjetnom smanjenju broja dužnosnika“, zaključio je Plenković.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni