Uvode se mobilna reciklažna dvorišta, kafići u turističkoj zoni mogu raditi do 2 sata ujutro

Uvode se mobilna reciklažna dvorišta, kafići u turističkoj zoni mogu raditi do 2 sata ujutro

Ugostiteljski objekti u tzv. turističkoj zoni mogu raditi do dva sata ujutro no moraju imati rješenje o udovoljavanju zaštite od buke u noćnim uvjetima rada, što je dosad bilo propisano zakonom o zaštiti od buke

Zagrebačka Gradska skupština je na sjednici u četvrtak većinom glasova gradskih zastupnika usvojila prijedlog o dopunama Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Zagrebu. Također većinom glasova, Skupština je prihvatila i Izvještaj o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2014. i 2015. godinu.

Prema tom izvještaju poslovanje Čistoće je u 2014. i 2015. bilo pozitivno, ali se zbog novog načina obračuna usluge po količini (od 1. studenoga 2015.) očekuju pad prihoda u ovoj godini, a posljedično tome i smanjenje dobiti.

Čistoća je u 2014. ostvarila 47,6 posto od planiranih investicija (79.716.435 kuna), dok u 2015. godini realizacija planiranih investicija iznosi svega 10,2 posto (15.969.169 kuna).

Kako se navodi u Izvještaju, Čistoća miješani komunalni otpad sakuplja u 17 gradskih četvrti Zagreba. Tijekom 2014. sakupljanjem je bilo obuhvaćeno 360.896 domaćinstava te 11.979 pravnih osoba. U 2015. sakupljanjem je bilo obuhvaćeno 369.906 domaćinstava te 12.636 pravnih osoba.

Prijedlogom dopuna Odluke o javnoj usluzi prikupljanja otpada (…) propisano je da se prikupljanje otpada obavlja i u mobilnim reciklažnim dvorištima – mobilnim jedinicama. Propisuje se način prikupljanja komunalnog otpada tako da se papir, metal, tekstil, staklo i plastika skupljaju u posebne spremnike koji se nalaze na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima odnosno u mobilnim reciklažnim dvorištima – mobilnim jedinicama.

Čistoću se obavezuje da postavi mobilna reciklažna dvorišta – mobilne jedinice za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Propisuje se obveza korisnicima usluga odvojeno odlaganje otpada i u mobilna reciklažna dvorišta.

Način i uvjete postavljanja mobilnih reciklažnih dvorišta – mobilnih jedinica pravilnikom propisuje gradonačelnik, a Čistoća je dužna prilagoditi volumen spremnika u skladu s realnim potrebama korisnika usluge.

Pored spomenutih odluka, Skupština je usvojila i Odluku o izmijenjenom radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge, pa sada, prema objašnjenju pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Mirke Jozić, ugostiteljki objekti i terase u turističkim zonama grada sada mogu raditi do 02:00 sati ujutro. Do sada su mogli raditi najkasnije do ponoći.

Odluku je, dodala je, bilo potrebno uskladiti sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Granice turističke zone nisu se promijenile, a rad ugostiteljskih objekata u nenaseljenim područjima, 500 metara od naseljenih područja, je od 0 do 24 sata. Objekti jednostavnih usluga u kiosku, u nepokretnom ili priključnom vozilu, u šatoru, objekti jednostavnih brzih usluga mogu pak raditi od 06 do 04 sata, kao i catering objekti i objekti jednostavnih usluga na klupi i na kolicima ili sličnim napravama.

Ugostiteljski objekti u tzv. turističkoj zoni mogu raditi do dva sata ujutro no moraju imati rješenje o udovoljavanju zaštite od buke u noćnim uvjetima rada, što je dosad bilo propisano zakonom o zaštiti od buke.

Objekti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima unutar kojih se pružaju ugostiteljske usluge smještaja mogu raditi od 0 do 24 sata, a objekti unutar kojih se pružaju ostale ugostiteljske usluge mogu raditi od 06 do 24 sata. (ZG-magazin / Hina)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni