Usvojena Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Usvojena Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Razvojna strategija definira opće smjernice održivog društveno-gospodarskog razvoja Grada Zagreba

Na 3. sjednici Gradske skupštine u četvrtak je, na prijedlog gradonačelnika Milan Bandića, usvojena Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. Gradskim zastupnicima prijedlog Strategije predstavila je pročelnica Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Jerković.

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine temeljni je planski dokument politike regionalnog razvoja za područje Grada Zagreba, a obveza njezine izrade i donošenja utvrđena je u Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Koordinator i nositelj izrade dokumenta je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao imenovani regionalni koordinator za Grad Zagreb, a svoj aktivni doprinos dala su također sva gradska upravna tijela, trgovačka društva, ustanove i udruge kao i javni, civilni i znanstveni sektor.

Temeljna svrha ovoga dokumenta je identifikacija razvojnih izazova Grada te načina optimalnog korištenja njegovih vrijednih resursa i potencijala koji će omogućiti učinkovitiji, kvalitetniji i uravnoteženiji razvoj Grada kao cjeline te općenito doprinijeti ostvarenju definirane vizije Grada – urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti.

Razvojna strategija definira opće smjernice održivog društveno-gospodarskog razvoja Grada Zagreba kroz sljedećih šest ciljeva: konkurentno gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala, zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom, unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada, unapređivanje kvalitete življenja i unapređivanja sustava upravljanja razvojem. Šest strateških ciljeva ostvarit će se kroz prioritete i mjere navedene u Akcijskom planu, koji čini zaseban provedbeni dokument Strategije.

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine, osim što osigurava opstojnost odgovarajuće strateške podloge za programsko razdoblje u kojem se nalazimo, također predstavlja podlogu za novi sustav strateškog planiranja za predstojeće razdoblje nakon 2020. godine. (zg-m) 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni