Usvojen proračun Zagrebačke županije za 2021. godinu

Usvojen proračun Zagrebačke županije za 2021. godinu

(Foto: Zagrebačka županija)

Županijska skupština Zagrebačke županije u četvrtak je donijela proračun za 2021. godinu koji iznosi 1,267 milijardi kuna i veći je u odnosu na rebalans I. za 7,56 %.

Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2021. godinu iznosi 521 milijun kuna i veći je za 12,43 % u odnosu na Rebalans I. proračuna iz 2020. godine. Proračun je prihvaćen s 35 gasova „za“ i 6 glasova „protiv“.

Predstavljajući proračun župan Stjepan Kožić rekao je: „Proračun za 2021. godinu je realan, izbalansiran, sadrži razvojnu komponentu, nastavlja kontinuitet započetih projekata, te ujedno predstavlja odgovorno i transparentno financiranje svih ciljanih skupina od poduzetnika, preko kulture i sporta, do udruga civilnog društva“.

Najveći iznos Izvornog proračuna – više od 186 milijuna kuna namijenjeno je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje u kojem će se za kapitalnu izgradnju u školstvu osigurati 93 milijuna kn. Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je nešto više od 100 milijuna. Najveći dio sredstva od oko 50 milijuna kuna osiguran je za energetske obnove škola, poduzetnici i iduće godine mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od 9 milijuna a za Centar za kompetentnost je planirano 8 milijuna kuna.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje upravljat će s nešto više od 51 milijun kuna, pri čemu će se najveći dio sredstva utrošiti na izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova. Osigurana su sredstva za pokriće troškova trijaže u ispostavama Doma zdravlja, a kao i prethodnih godina za svaku novorođenu bebu isplaćivat će se po 1000 kuna. Za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo planira se više od 24 milijuna kuna. Poljoprivrednici mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 6,5 milijuna kuna, 5 milijuna kuna dodjeljivat će se gradovima i općinama za razvoj infrastrukture na ruralnim područjima kao i 1 milijun kuna za vrtiće.

Novost je projekt vezan uz ekološku poljoprivredu vrijedan 2,2 milijuna kuna. Za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu planira se 38 milijuna, a osigurano je više i za vatrogastvo – 4,3 milijuna kuna. Za kulturu se planira gotovo 4 milijuna, a za sport 7,1 milijuna kuna.

Na sjednici je donesen i drugi rebalans proračuna za 2020. godinu koji iznosi 1,163 milijardi kuna, što je manje za 1,24 posto u odnosu na prvi rebalans. Drugi je rebalans donesen radi potrebe preraspodjele sredstava unutar postojećih projekata sukladno dosadašnjoj realizaciji, prijenosu neiskorištenih sredstava kredita, otvaranja novih projekata i aktivnosti te usklađivanja prihoda s rashodima.

Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije dana je suglasnost da se kreditno zaduži za 1,7 milijuna kuna na 5 godina kod Zagrebačke banke uz fiksnu kamatu od 1,1 posto kako bi se kupio novi poslovni prostor u Velikoj Gorici u koji će se preseliti ravnateljstvo Zavoda. Time se stvaraju uvjeti da se u samoj ispostavi Zavoda u Velikoj Gorici osiguraju bolji uvjeti za rad hitne medicinske pomoći.

Na sjednici su donesene VII. izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije. Više informacija o novom prostorom planu dostupno je na https://www.zpuzz.hr/

Donesena je odluka i o visini turističke pristojbe za 2022. godinu u Zagrebačkoj županiji. Pristojbe se kreću od 10 do 12 kuna po osobi i noćenju za boravak u smještajnim objektima, ovisno o pojedinom gradu i općini (12 kuna plaćat će se u Samoboru, Velikoj Gorici i Jastrebarskom, a u ostalim jedinicama lokalne samouprave po 10 kuna, odnosno od 8 kuna u kampovima). Visina godišnjeg paušala za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu po krevetu iznosi 350 kuna, a na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) po 200 kuna i to za sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije. Visina godišnjeg paušalnog iznosa za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu u kampu za svaku smještajnu jedinicu iznosi 500 kuna, a na OPG-u po 250 kuna.

Na sjednici je donesen i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite, kao i plan unapređenje zaštite od požara. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni