Usvojen Plan gospodarenja otpadom!

Usvojen Plan gospodarenja otpadom!

Smeće će se obrađivati na području Zagrebačke županije?

Kostanjek i Obreščica brišu se kao lokacije za gradnju CGO-a

»Ovo nije kraj! Više od 20 godina zaustavljali smo i u konačnici uspješno zaustavili izgradnju štetne i skupe spalionice otpada. Za realizaciju Plana nužno je ishoditi niz dozvola, izraditi studije i osigurati financiranje. Osporavat ćemo svaki od koraka koji nije u javnom interesu«, poručio je Marko Košak iz Zelene akcije

Nakon brojnih rasprava, polemika i prosvjeda, Gradska skupština u četvrtak je, većinom glasova, usvojila najvažniju točku sjednice – Prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. – 2023. godine. Prijedlog plana je podržalo 27 gradskih zastupnika, dok je protiv glasao 21 oporbeni zastupnik.

Treba napomenuti da su paralelno s PGO-om usvojene i izmjene Prostornog plana grada Zagreba. Tako će se na zahtjev HDZ-a iz Prostornog plana brisati Obreščica (Brezovica) kao lokacija za postrojenje za obradu biootpada te Kostanjek (Podsused) kao lokacija za reciklažno dvorište za građevinski otpad. Gradonačelnik Milan Bandić ujedno je zadužen da pronađe nove lokacije za navedena postrojenja, odnosno buduće centre za gospodarenje otpadom (CGO). Klub gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku, čiji je zaključak također usvojen, je otišao još korak dalje zatraživši da se zagrebačkog gradonačelnika zaduži da započne pregovore sa Zagrebačkom županijom s ciljem sklapanja sporazuma o osiguranju lokacija za gospodarenje otpadom.

Nakon usvajanja sporne točke oglasila se Zelena akcija čiji su aktivisti jutros ponovno prosvjedovali pred Starom gradskom vijećnicom. U Zelenoj akciji smatraju da je Skupština »podržala Milana Bandića na štetu Zagrepčana i Zagrepčanki«.

»Ovo nije kraj! Više od 20 godina zaustavljali smo i u konačnici uspješno zaustavili izgradnju štetne i skupe spalionice otpada te vjerujemo kako ćemo isti uspjeh polučiti i u kampanji protiv realizacije ovakvog lošeg Plana gospodarenja otpadom«, poručio je Marko Košak iz Zelene akcije.

On smatra da će, ako se realiziraju planovi gradonačelnika Bandića, doći do velikih financijskih i okolišnih problema za građane Zagreba.

»Stoga ulazimo u novu fazu naše kampanje. Za realizaciju Plana nužno je ishoditi niz dozvola, izraditi studije i osigurati financiranje. Osporavat ćemo svaki od koraka koji nije u javnom interesu. Otpor javnosti neće prestati sve dok se ne osigura kvalitetan sustav ponovne uporabe, odvajanja i recikliranja otpada«, najavio je Košak.

Boris Jagačić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni