Uštede u infrastrukturi kvalitete: Kreativna destrukcija u destruktivnom razdoblju

Uštede u infrastrukturi kvalitete: Kreativna destrukcija u destruktivnom razdoblju

(Sažeti osvrt)

Hrvatska akreditacijska agencija je od svojeg osnutka akreditirala stotine ispitnih i umjernih laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela u RH, u kojima rade tisuće visoko obrazovanih djelatnika. Bez njihovih akreditiranih ispitnih izvještaja, umjernica, inspekcijskih izvještaja ili certifikata nema gospodarskog života, nema prekogranične trgovine, nema zaštite proizvođača i okoliša. Ne bi bilo gospodarstva! A takav nam scenarij prijeti!

prof. dr. sc. Juraj Božičević, član emeritus HATZ

U svojim nedavno objavljenim člancima* zagovarao sam očuvanje infrastrukture kvalitete, što je čine institucije organizirane u skladu s praksom u Europske unije i prema odluci Vlade RH iz 2005.

Razlog mojem javljanju bila je namjera Ministarstva gospodarstva da spajanjem postojećih institucija formira jednu “državnu upravnu organizaciju“, po uzoru na modele organiziranja takvih društvenih funkcija prije 90-te, u neskladu s postojećom praksom i zakonima EU, a sve pod parolom štednje.

U tim člancima upozorio sam na opasnost od neznanja i od ograničenih spoznajnih mogućnosti odgovornih osoba, pa očekivao da će njima nadležne osobe shvatiti da zamišljeni pothvat treba zaustaviti, posebice i zato jer su takve poruke odgovornima stizale sa svih strana iz kruga stručnjaka.

Ako je „savršeni“ menadžer povezan sa „savršenim“ političarima, onda je društvena katastrofa neizbježna

Nakon što sam ovih dana ponovno ustanovio da započeta pretvorba nije zaustavljena, nego se upravo pretvara u prijedlog zakona, zaključio sam da je problem puno dublji, te sam odlučio napisati članak o štetnim zbivanjima kojima je uzrok u zakonitostima djelovanja životno nesposobnih sustava.

Shvaćam da sam u ranijim člancima zanemario osnovne zakonitosti djelovanja životno nesposobnih sustava, u kojima neobrazovne osobe zauzimaju odgovorne dužnosti:

– Bilotko može odlučivati raspolaže li stanovitim(nekim) činjenicama.

– „Dobar“ menadžer može odlučivati bez dovoljno činjenica.

– „Savršeni“ menadžer može djelovati i odlučivati u savršenom neznanju.

K tome bih još dodao: Ako je „savršeni“ menadžer povezan sa „savršenim“ političarima, onda je društvena katastrofa neizbježna.

Zasebno sam upozorio na važnost i uspješan rad Hrvatske akreditacijske agencije, jer sam u razdoblju od njenog osnutka 2005. godine do 2013. godine bio predsjednik njenog Upravnog vijeća. Hrvatska akreditacijska agencija – HAA potpisala je 2010. godine sa EA – Europskom akreditacijom, za hrvatsko gospodarstvo, izvanredno važan dokument – Multilateralni sporazum o suradnji (MLA), a o važnosti tog sporazuma nedavno je pisano na stranicama portala ZG-magazin kako bi se ukazalo na svekoliku korisnost ovoga međunarodnog sporazuma.

Bez certifikata nema zaštite proizvođača

Pristupajući članstvu Europske unije Hrvatska je uredila svoju infrastrukturu kvalitete i osnovala Hrvatsku akreditacijsku agenciju. Pomoću domišljenog programa potpomagan je razvitak i napredak HAA, organizirani su seminari, osoblju je plaćana edukacija i troškovi stručnih putovanja. Znalo se da je to jedan od preduvjeta da Hrvatska uđe u EU. Nakon više godina teškog i mukotrpnog rada brojnih visoko stručnih ljudi HAA je postala i potpisnik EA MLA.

Hrvatska je tako mogla postati članica WTO – Svjetske trgovinske organizacije i Europske unije – EU!

HAA je od svojeg osnutka akreditirala stotine ispitnih i umjernih laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela u Hrvatskoj. U tim brojnim akreditiranim ustanovama rade tisuće visoko obrazovanih djelatnika. Bez njihovih akreditiranih ispitnih izvještaja, umjernica, inspekcijskih izvještaja ili certifikata nema gospodarskog života, nema prekogranične trgovine, nema zaštite proizvođača i okoliša. Ne bi bilo gospodarstva! A Hrvatska je u opasnosti od takvog scenarija prihvate li se predloženi novi zakoni i “štedljivo” preuređenje infrastrukture.

* Riječ je o tekstovima:

Jamstvo kvalitete preduvjet je uspješnog i konkurentnog gospodarstva

Uništenje zadnjeg što je ostalo za očuvanje jamstva kvalitete i gospodarstva

Šutnju nadvladalo nerazumijevanje!

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni