Upravni sud presudio u korist Zagreba

Upravni sud presudio u korist Zagreba

Ministarstvo financija Republike Hrvatske je nakon provedenog proračunskog nadzora svojim rješenjem naložilo Gradu Zagrebu povrat od 337.627.286,94 kuna u Državni proračun Republike Hrvatske.

Grad Zagreb smatrao je ovo rješenje neosnovanim te je pokrenuo spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: JLPRS) od 1.1.2007., prihod po osnovi poreza na dohodak pripada JLPRS na čijem je području prikupljen porez i to:

● 70,5 % nenamjenski,

● 12 % namjenski za financiranje decentraliziranih funkcija (osnovnog i srednjeg školstva, centara za socijalnu skrb i domova za starije i nemoćne, zdravstva i vatrogastva) te

● 17,5 % za Fond poravnanja za namjensko financiranje decentraliziranih funkcija onih JLPRS koje ne ostvaruju dostatna sredstva za financiranje minimalnih standarda po principu solidarnosti. Korištenje ovih sredstava definirano je Uredbama o načinu izračuna pomoći izravnanja.

Predmet spora je pripadnost dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije od 12 %.

Grad Zagreb je tvrdio da čitavi udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije od 12% pripada njemu, dok je tvrdnja Ministarstva financija da ovaj dio pripada JLPRS samo do visine minimalnog standarda, a višak iznad minimalnog standarda treba se vratiti u Državni proračun.

Osporavanje tužbe od strane Ministarstva financija zasniva se na tezi da Grad Zagreb ugrožava načelo solidarnosti prema onim JLPRS koje ne ostvaruju dostatna sredstva za financiranje minimalnih standarda, a što nije točno.

Grad Zagreb je temeljem stope od 17,5 % od poreza na dohodak ostvarenog na svom području, s osnova solidarnosti u razdoblju od 2007. do 2011. sudjelovao u Fondu poravnanja s 4,1 mlrd. kuna.

Dana 13. studenoga 2013., donesena je presuda Upravnog suda u Zagrebu kojom se poništava rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Uprave za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektora za proračunski nadzor i nadzor koncesija.

Ovom presudom, pored poništenja rješenja, se navodi da se Uredba o načinu izračuna pomoći izravnanja za razdoblje od 2007. do 2011. ne odnosi na Grad Zagreb, budući da nije bio korisnik pomoći izravnanja i da je osporeno rješenje doneseno na temelju pogrešno primijenjenog materijalnog prava.

Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, Grad Zagreb će moći uprihodovati cca 950 mil. kuna kojima će se bitno poboljšati njegov rejting i materijalni položaj.

Milan Bandić

Gradonačelnik Grada Zagreba

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni