Uspostavljaju se Centri za ponovnu uporabu

Uspostavljaju se Centri za ponovnu uporabu

Građani će u centar donositi predmete koji im ne trebaju, a još se uvijek mogu koristiti. Predmeti će se zaprimiti, katalogizirati te će se procijeniti njihovo stanje, a potom će se čistiti i popravljati te urediti za daljnju prodaju

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavili su u ponedjeljak sustav ponovne uporabe koji će po prvi puta na nacionalnoj razini urediti i potaknuti otvaranje Centara za ponovnu uporabu. Riječ je o mjestima na kojima će se od građana sakupljati proizvodi koji su još uvijek uporabljivi ali im je potreban popravak, uređenje ili obnova, nakon čega će se moći ponovo koristiti i prodavati.

Mjere vezane za ponovnu uporabu su, uz mjere sprječavanja nastanka otpada, prioritet u redu prvenstva gospodarenja otpadom, te su u skladu s novim ambicioznim paketom o kružnom gospodarstvu kojeg je donijela Europska komisija. Konačni cilj je očuvanje prirodnih resursa, smanjenje količine otpada koji nastaje te smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

»Pripremamo reviziju sustava gospodarenja otpadom kako bismo uspostavili ekonomski i ekološki održiv sustav u skladu s kružnim gospodarstvom, a naglasak stavljamo na sprječavanje nastanka otpada, odvojenom prikupljanju i ponovnoj uporabi proizvoda. Centri za ponovnu uporabu bit će važan dio tog sustava«, izjavio je na konferenciji ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović. Dodao kako se očekuje da će se kroz pokretanje centara za ponovnu uporabu otvoriti nekoliko stotina radnih mjesta.

Sektor ponovne uporabe otvara nova radna mjesta kroz otvaranje centara za ponovnu uporabu i potiče mogućnosti usavršavanja radnih vještina i znanja teže zapošljivih, socijalno ugroženih skupina. Upravo na toj platformi snažno djeluju i mnogi europski centri za ponovnu uporabu kojih u Europskoj uniji ima preko 8.600, a zapošljavaju gotovo 40.000 osoba.

»Sustav ponovne uporabe predstavlja značajan neiskorišten potencijal za smanjenje količine otpada, a uz to je i snažan poticaj za gospodarske i socijalne aktivnosti na području zaštite okoliša. Uz financijske poticaje Fonda ovi centri imat će višestruku ulogu u svojoj lokalnoj zajednici, smanjiti nastanak otpada, otvorit će se nova radna mjesta koja su ujedno adekvatna i za zapošljavanje socijalno ugroženih skupina građana«, izjavio je direktor Fonda Sven Müller. Najavio je da će Fond uskoro raspisati javne pozive i natječaje ukupno vrijedne 7 milijuna kuna kojima će se sufinancirati uređenje i opremanje ovakvih centara, ali i edukacija koja potrebna da bi ti centri zaživjeli i bili samoodrživi. Centre će moći osnovati udruge i zadruge koje se bave zaštitom okoliša te trgovačka društva u komunalnom sektoru.

Zeleno, kružno gospodarstvo

Mladen Galović, predstavnik talijanske tvrtke Espera koja je za Fond izradila Smjernice za uspostavu sustava za ponovnu uporabu, objasnio je kako su tim smjernicama definirani svi elementi vezani za uspostavu i funkcioniranje centara, uključujući i vrste predmeta koji se mogu ponovno uporabiti kroz centar, njihova katalogizacija, mogućnosti prikupljanja predmeta, način distribucije, oprema centra i drugo.

Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno će se moći uporabiti odjeća i obuća, namještaj te roba široke potrošnje poput posuđa, knjiga, igračaka, sportske opreme, bicikala ili dječje opreme. Građani će u centar donositi predmete koji im ne trebaju, a još se uvijek mogu koristiti. Predmeti će se zaprimiti, katalogizirati te će se procijeniti njihovo stanje, a potom će se čistiti i popravljati te urediti za daljnju prodaju.

Na konferenciji je predstavljen uspješan primjer centra za ponovnu uporabu koji djeluje u Ljubljani, a svoja iskustva o mogućnostima ponovne uporabe sakupljenog tekstila iznijela je čakovečka tvrtka Humana nova. Bernard Ivčić iz ekološke udruge Zelena akcija slični primjer ponovne uporabe pokazao je na primjeru popravljanja starih bicikala, koje provode kroz projekt Biciklopopravljaona.

Centri za ponovnu uporabu, predstavljaju dragocjenu poslovnu priliku za društvo zbog svog socijalnog i ekološkog usmjerenja, a uz početne poticaje koje će dobiti od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost moći će postići razinu samoodrživosti te doprinijeti razvoju zelenog, kružnog gospodarstva. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni