Uspješnost plastičarske industrije SAD-a

Uspješnost plastičarske industrije SAD-a

Potrošnja plastičnih proizvoda U SAD-u u 2022. porasla je za 13,7 % na 393,3 mlrd. USD u odnosu na 345,9 mlrd. u 2021. čime se naglašava značaj plastičarske industrije na ukupno gospodarstvo

Gordana Barić

Američka plastičarska industrija okupljena je u Udruženju plastičarske industrije (Plastics Industri Association, PLASTICS) sa sjedištem u Washingtonu i jedina je strukovna organizacija čije članice dolaze iz cijeloga plastičarskoga dobavnoga lanca te uključuje proizvođače opreme, proizvođače plastičnih materijala, prerađivače i reciklažere, sa više od milijun zaposlenih, čije je ukupna vrijednost 548 milijardi dolara.

Prema podatcima Svjetske trgovinske organizacije i američkog Udruženja plastičarske industrije ukupna svjetska potražnja za proizvodima plastičarske industrije (materijalima i izradcima) porasla je u 2022. godini za 2,7 % u odnosu na 2021. što je više od porasta količine ukupne svjetske trgovine. Procjenjuje se kako je ukupna vrijednost svjetske trgovine plastikom i plastičnim proizvodima oko 1,7 bilijuna USD, a na prva tri mjesta, po udjelu, zauzimaju redom Kina, SAD, te Njemačka. Potražnja u tom području u SAD-u u 2022. bilježi porast od čak 9,7 %.

Svjetska trgovinska organizacije predviđa kako će 2023. godina završiti sa porastom količine ukupne svjetske trgovinske razmjene od 0,8 % uz predviđeni pad u količini plastičnih materijala i proizvoda ukoliko se uzmu u obzir podatci iz prvih šest mjeseci. U istom je razdoblju vrijednost vanjskotrgovinske bilance plastičarske industrije SAD-a iz prošlogodišnjega deficita od 5,2 mlrd USD prešla u suficit u vrijednosti od 1 mlrd. USD što znači kako će ova industrija u SAD-u i u 2023. imati bolje pokazatelje rasta no ukupna svjetska trgovina.

Usporavanje gospodarskog rasta Kine

Usporavanje gospodarskoga rata Kine, koja je treće izvozno tržište za američku plastičarsku industriju, moglo bi stvoriti probleme. Mada SAD bilježi deficit u trgovinskoj razmjeni s Kinom u ukupnom području plastičarske industrije, u prodaji plastičnih materijala bilježi suficit u prošlogodišnjem iznosu od 3,1 mlrd USD, nešto manje od suficita u ovom području s Meksikom.

Vrijednost izvoza plastičarske industrije SAD-a porastao je za 11,8 %, a uvoz 7,2 %, te je deficit vanjskotrgovinske razmjene ovoga sektora pao sa 10 mlrd. USD u 2021., na 7,4 mlrd. u 2022. Najveći trgovinski suficit ova je industrija imala s Meksikom (11 mlrd. USD), a slijede Belgija (2,9 mlrd. USD), Brazil (2,4 mlrd. USD), Nizozemska (881 mil. dolara) i Singapur (854 mil. USD).

Potrošnja plastičnih proizvoda U SAD-u u 2022. porasla je za 13,7 % na 393,3 mlrd. USD u odnosu na 345,9 mlrd. u 2021. čime se naglašava značaj plastičarske industrije na ukupno gospodarstvo.

Vrijednost trgovinske razmjene plastičnih materijala i proizvoda između zemalja potpisnica Sjevernoameričkoga sporazuma o slobodnoj trgovinskoj razmjeni (NAFTA) – SAD-a. Meksika i Kanade – dosegla je u 2022. godini 258,8 mlrd. USD.

Kampanja “Oporaba je moguća”

Da plastičarska industrija i dalje ostaje značajna industrijska grana u SAD-u, neovisno o negativnim stavovima prema plastičnim materijalima i proizvodima, govore činjenice kako članice PLASTICS-a nastavljaju inovirati i ulagati u razvoj novih materijala i proizvoda kako bi ih učinili što održivijima i boljima u nastojanju da se, s pomoću istih, poboljšaju životni uvjeti diljem svijeta.

Uključenost ove industrije u kružno gospodarstvo vidljiva je iz napora i novčanih sredstava (a radi se o milijardama USD) koji se ulažu u razvoj novih postupaka i izgradnju novih kapaciteta za oporabu otpadnih plastičnih proizvoda. Plastičarska je industrija dio rješenja problema smanjenja stvaranja otpada, ali joj za uspjeh trebaju partneri počevši od vlada, privatnog sektora i građana koji zajednički trebaju raditi na razvoju sustava odvojenog sakupljanja otpadnih plastičnih proizvoda te njegovu korištenju kako bi se što više vrijednih plastičnih materijala moglo vratiti u sustav.

Iz tog je razloga američko Udruženje plastičarske industrije nedavno pokrenulo kampanju pod nazivom Oporaba je moguća (e. Recycling is Real) sa ciljem promicanja oporabe otpadnih plastičnih proizvoda u SAD-u te obrane plastičarske industrije od neosnovanih napada. Ovom se kampanjom želi pomoći kreatorima politika i zakonodavcima da shvate kako je oporaba vitalna karika u lancu održivosti i bitan element kružnoga gospodarstva očekujući kako će biti bolje informirani pri donošenju odluka koje se odnose na ovo područje.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni