Ured za upravljanje u hitnim situacijama objavio Priručnik u slučaju radiološkog događaja

Ured za upravljanje u hitnim situacijama objavio Priručnik u slučaju radiološkog događaja

U njemu su dane smjernice za djelovanje pojedine hitne službe na terenu kao i upute za organizaciju i djelovanje na mjestu događaja, smjernice za zaštitu i samozaštitu te dekontaminaciju

Zagrebački Ured za upravljanje u hitnim situacijama, uz suglasnost Međunarodne agencije za atomsku energiju, preveo je i izdao „Priručnik za pripadnike hitnih službi u slučaju izvanrednog radiološkog događaja“ (Manual for First Responders to a Radiological Emergency).

Radi se o prvom izdanju Međunarodne agencije za atomsku energiju koje je prevedeno na hrvatski jezik i za koje je Agencija dala svoju suglasnost, te u tom smislu i praktičarima i znanstvenicima je priručnik vrlo vrijedna literatura koja do sada nije bila dostupna na hrvatskom jeziku.

„Priručnik za pripadnike hitnih službi u slučaju izvanrednog radiološkog događaja“ daje praktične smjernice službama i dužnosnicima koji odgovaraju na radiološki događaj tijekom prvih nekoliko sati.

Namijenjen je i oblikovan za rad na terenu, te su u njemu na vrlo jednostavan i razvidan način dane smjernice za djelovanje pojedine hitne službe na terenu kao i upute za organizaciju i djelovanje na mjestu događaja, smjernice za zaštitu i samozaštitu, dekontaminaciju i drugo.

Priručnik je tiskan u 500 primjeraka, a moguće ga je pronaći i u elektroničkom izdanju na web stranici Grada Zagreba. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni