Upisi u vrtiće od 4. do 13. svibnja

Upisi u vrtiće od 4. do 13. svibnja

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića 8. lipnja

Dječji vrtići Grada Zagreba primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja od 4. svibnja do 13. svibnja 2015. godine za redoviti program u petodnevnom radnom tjednu, predškolski program te posebni program.

Redoviti program namijenjen je djeci koja do 31. kolovoza 2015. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu, a uključuje cjelodnevni desetosatni program u svim dječjim vrtićima, te djeci koja do kraja kolovoza navrše od 6 mjeseci do 11 mjeseci života, a čini ga program u vrtiću Medveščak i Duga i to za djecu zaposlenih roditelja koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta.

Program predškole odvija se u svim dječjim vrtićima, obvezan je i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom, dok se djeca s posebnim potrebama mogu uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Posebni program je za djecu s određenom vrstom teškoća, posebnim interesima i potrebama te za pripadnike nacionalnih manjina.

Ako dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova imati djeca roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

Dokumente uz zahtjev za upis roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja samo jednom dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja. Potrebne papire čine:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranicama dječjih vrtića i www.zagreb.hr),
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,
4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića 8. lipnja. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 24. lipnja 2015.

Potreban zahtjev za upis možete preuzeti na ovom linku. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni