Unatoč reklami: Parkiranje za vozila kategorije L7 nije besplatno

Unatoč reklami: Parkiranje za vozila kategorije L7 nije besplatno

(Foto: www.aixam.com)

Aixam se može voziti s dozvolom za moped, ali se parkiranje za njega ipak naplaćuje, potrvddili su nam u Gradskom uredu za promet i Zagrebparkingu

Boris Jagačić

Kad su se u Zagrebu pojavili miniautomobili francuskog proizvođača Aixam, njihov ih je uvoznik, tvrtka Mig-GM Iviček d.o.o., reklamirala pod sloganom »Ja nisam auto, ja sam moped«, čime se sugeriralo da ga se može voziti s navršenih 15 godina i položenim vozačkim ispitom za moped (AM kategorije). I dok taj dio tvrdnje stoji, uvoznik je tvrdio i da se ta vozila mogu besplatno parkirati na mjestima predviđenima za motocikle i mopede jer ih se zakonski tretira kao skutere što, kako se pokazalo, ipak nije slučaj.

Nedavno nam se javio čitatelj koji nam se predstavio kao Željko tvrdeći kako posjeduje upravo gore spomenuti auto te da su mu u svim nadležnim službama – policiji, prometnom redarstvu i Zagrebparkinugu rekli kako nema pravo na besplatan parking s tim vozilom.

No pokazalo se kako Željko ipak nema Aixamov auto, već kineski četverocikl koji također spada u L7 kategoriju vozila.

Prema HAK-u, L7 kategorija se odnosi na teške četverocikle (A-cestovni (A1 i A2), B-terenski, B1-sjedala u obliku sedla, brzine manja od 90 km/h, B2-“buggy” s usporedno postavljenim sjedalima , C-poluzatvoreni, CP-za prijevoz putnika, CU-za prijevoz robe).

Prema Centru za vozila Hrvatske L7 kategorija podrazumijeva motorna vozila s četiri kotača osim lakih četverocikla (četverocikli), čija je masa praznog vozila ≤ od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz tereta), što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora je ≤ 15 kW.

Direktor spomenute uvozničke tvrtke Mig-GM Iviček d.o.o., Mladen Iviček međutim i dalje tvrdi kako nije riječ o lažnom oglašavanju te da se s vozilima Aixam donedavno bez problema moglo besplatno parkirati u centru Zagreba, na mjestima za motocikle i mopede. Konkretno, spomenuo je Petrinjsku i Preradovićevu ulicu, gdje postoje takva parkirališta.

»Imali smo dogovor sa Zagrebparkingom, sve je do sada uredno funkcioniralo i parking se vlasnicima naših vozila nije naplaćivao«, rekao nam je Iviček i dodao kako je problem što su propisi dosta općenito napisani te zbog toga otvoreni za različita tumačenja. Stoga je bilo problema s parkiranjem u Dubrovniku, gdje su Aixamovi četverocikli učestalo završavali na deponijima, ali se naknadnom intervencijom to riješilo s lokalnim nadležnim službama.

Iviček kaže kako su pored toga i neki propisi u Zagrebu izmijenjeni, ali da ih »još nije stigao proučiti«.

S druge strane, mr. sc. Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet uopće ne dvoji da mini automobili marke Aixam podliježu naplati parkiranja.

Bilić se poziva na Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/11, 18/13, 20/14 – Presuda i Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, 22/17, 20/18), kojom je određeno da je korisnik javnih parkirališta osoba koja parkira vozilo na javnom parkiralištu pod naplatom te da tim činom s organizatorom parkiranja sklapa ugovor, odnosno obvezuje se na naknadu za korištenje parkirališta.

U smislu ove Odluke, vozilo je osobni automobil i drugo motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje osim sjedala za vozača ima najviše osam sjedala te drugo vozilo kojem najveća dopuštena masa nije veća od 3500 kg i kojem dimenzija ne prelazi dimenzije parkirališnog mjesta.

Pročelnik resornog ureda tumači kako prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16 i 24/17) u vozila L kategorije spadaju mopedi, motocikli, laki četverocikli i četverocikli koji su definirani kao motorna vozila. Podkategorije L1, L2,L3 i L4 su mopedi i motocikli sa 2 kotača, L5 su motorni tricikli sa 3 kotača, dok u kategorije L6 i L7 ulaze »laki četverocikli« i »četverocikli« u koju se svrstava i mini automobili AIXAM. Vozila iz kategorije L određena su kao »motorna vozila« i prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17).

»Iz navedenog proizlazi da bi se za sva motorna vozila koja koriste javna parkirališta pod naplatom trebala plaćati naknadu za parkiranje, uključujući i vozila L kategorije. Četverocikli kategorije L6 i L7 svojim dimenzijama zauzimaju veću površinu te im parkirališta koja su označena za mopede i motocikle nisu prilagođena«, zaključuje Dinko Bilć.

Iz spomenutog gradskog ureda međutim napominju da za električna i hibridna vozila već postoji popust od 50 % na cijene pretplatnih karata u javnim garažama kojima upravlja Zagrebparking. Najavljuju kako eventualna mogućnost popusta na cijene parkiranja na javnim parkiralištima, kao i model prema kojem bi se isto provodilo, mogu biti razmatrani prilikom budućih izmjena propisa koji reguliraju ovo područje.

Slično tumačenje smo dobili i iz Holdingove podružnice Zagrebparking. I ondje se pozivaju na donesene zakonske i podzakonske propise te propisa Grada Zagreba kojima se uređuje promet i komunalni red, a što je i definirano Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19).

Naglašavaju da je podružnica Zagrebparking u okviru svog redovitog poslovanja dužna pridržavati se odredbi Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 12/11, 18/13, 22/17 i 20/18) i Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17/18) kojima su regulirane parkirališne zone, vrijeme korištenja parkirališta, naplata naknade za parkiranje, kao i način kontrole parkiranja.

U članku 2. alineji 9. Odluke stoji kako je »…vozilo osobni automobil i drugo motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje osim sjedala za vozača ima najviše osam sjedala te drugo vozilo kojem najveća dopuštena masa nije veća od 3500 kg i kojem dimenzija ne prelazi dimenzije parkirališnog mjesta«.

Slijedom navedenog, sva vozila koja parkiraju na parkirališnim mjestima pod naplatom te sukladno članku 24. iste Odluke, sklapaju ugovor o korištenju parkirališnog mjesta, pojašnjavaju u Zagrebparkingu.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni