Unatoč kritikama: Prijedlog zagrebačkog proračuna za 2018. prošao na prvom čitanju

Unatoč kritikama: Prijedlog zagrebačkog proračuna za 2018. prošao na prvom čitanju

Hirc zaključuje da ima još važnih projekata koji trebaju ići u realizaciju, ali kao i na primjeru vlastitog kućnog budžeta, možemo potrošiti ono sa čime raspolažemo

S 27 glasova »za«, 14 »protiv« i 4 suzdržana, u četvrtak je donesen Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2018. godinu, koji će kao što smo već ranije pisali, Gradska skupština konačno prihvatiti ili odbaciti na sedmoj sjednici, odnosno 21. prosinca 2017. Proračun Zagreba za 2018. trebao bi iznositi 7,57 milijardi kuna (odnosno 9,33 milijardi kuna s proračunskim korisnicima).

Više na: http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/financije/proracun%202018/Vodic_Prijedlog_proracuna_ZGB_2018_final.pdf

O ovoj temi se ranije očitovao SDP-ov gradski zastupnik Matej Mišić, koji je ranije toga jutra ustvrdio da se novac mogao i bolje utrošiti nego na povećanja plaća i nova zapošljavanja u Gradu. Izjavio je kako se 37 milijuna kuna namijenjenih u tu svrhu moglo puno razumnije utrošiti – na izgradnju vrtića, škola, a da je također vidljivo da kapitalne investicije dodatno padaju za gotovo 40 % u odnosu na prijedlog za 2017 godinu.

»Ne postoji strategija za razvoj Zagreba, zbog čega je SDP ne može podržati proračun, budući da se paralelno, dok se smanjuju sredstva za potrebite, istovremeno povećavaju plaće za gradske institucije i to za 37 milijuna kuna«, zaključio je Mišić.

Robert Hirc, gradski zastupnik Reformista za Zagrebanciju je napisao kako je činjenica da je Zagreb zbog izmjena poreznog zakonodavstva u zadnje tri godine ostao bez 1,2 milijardi kuna. S jedne strane Grad se mora razvijati, ali u postojećim uvjetima bit će vrlo teško na dulji rok održati uravnotežen proračun, usprkos činjenici da je ovogodišnji samo neznatno povećan.

Njegov je osobni stav da se prijedlog proračuna mora podržati, zbog toga što je u prvom čitanju moguće predložiti amandmane i o njima će se provesti rasprava, nakon čega će stručne službe Grada za sljedeću sjednicu Gradske skupštine predložiti konačni prijedlog proračuna.

Drži da je usvajanje gradskog proračuna najvažniji zadatak gradskih zastupnika i pretpostavka budućeg funkcioniranja Gradske skupštine i Gradske uprave te je mišljenja da na njemu ne treba skupljati političke bodove.

»Treba realno sagledati mogućnosti i okolnosti te nastojati kroz raspravu i amandmane iznjedriti realan proračun koji će u trenutnim okolnostima biti najbolja kombinacija onog što možemo trošiti imajući u vidu mogućnosti uprihođivanja«, zaključio je.

Za sljedeću godinu planirani su i neki kapitalni objekti, poput sljemenske žičare, rotora kod Remetinca i Radničke ceste. Hirc zaključuje da ima još važnih projekata koji trebaju ići u realizaciju, ali kao i na primjeru vlastitog kućnog budžeta, možemo potrošiti ono sa čime raspolažemo.

Osim o proračunu, pred zastupnicima se našao i Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017. koji je također usvojen. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni