Ujedinjeni za Savu

Ujedinjeni za Savu

U Samoboru je predstavljena “Bijela knjiga o Savi”, knjiga koja sadrži konkretne prijedloge za poboljšanje zaštite od poplava te daljnje očuvanje Save i njenih pritoka

Predstavnici organizacija iz četiriju zemalja Savskog sliva okupili su se, 1. i 2. veljače 2017. godine, na petom sastanku Mreže Sava Parks u Samoboru nastavljajući suradnju na očuvanju rijeke Save koje je započela 2014. godine. Na Svjetski dan močvara i močvarnih staništa 02.02.2015. godine predstavnici 20-ak institucija i nevladinih udruga iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije te njemačke zaklade EuroNatur potpisali su “Deklaraciju mreže Sava Parks”. Potpisivanjem su preuzele odgovornost za očuvanje biološke raznolikosti zaštićenih područja uz Savu i obvezale se na prekograničnu suradnju kako bi se u skladu s održivim razvojem jačalo i štitilo prirodno bogatstvo i kulturno nasljeđe Europe.

U Samoboru je predstavljena “Bijela knjiga o Savi”, knjiga koja sadrži konkretne prijedloge za poboljšanje zaštite od poplava te daljnje očuvanje Save i njenih pritoka. Knjiga pruža dosada neviđenu i vjerodostojnu osnovu za donošenje odluka o budućnosti Save i njezinih stanovnika te nudi konkretne prijedloge za održivu i prirodnu zaštitu od poplava. Rijeka Sava dugačka je 926 kilometara, okružena s 170.000 ha poplavnih šuma (40.500 ha vrba i topola i 141.000 ha hrasta i jasena), kao i 25.000 ha vlažnih pašnjaka što predstavlja jedinstveni slučaj u Europi gdje ne postoji područje jednako ovome. Zbog klimatskih promjena istaknuta je važnost održavanja dobrog ekološkog stanja Save i poplavnih površina te provedbe projekata obnove modificiranih dijelova riječnog toka i stavljanja prirodnih poplavnih retencija u službu zaštite od poplava.

Predstavnici mreže parkova obilježili su zajedno i Svjetski dan močvarnih staništa koji se obilježava obilježava 2. veljače u 169 država svijeta. Na taj je dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa. U močvarna staništa ubrajamo sve stalne ili povremene vode stajačice i tekućice, poplavne šume i travnjake. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni