Udruge protiv spalionice i garaže ispod Tržnice Dolac

Udruge protiv spalionice i garaže ispod Tržnice Dolac

Uvođenje zahvata pod nazivom »Projekt Dolac« u najstrožem središtu grada, unutar zaštićene povijesne cjeline Gornjeg grada i Kaptola okarakterizirali su »još jednim nepromišljenim i za javni prostor grada potencijalno pogubnim projektom«

Udruge Pravo na grad i Zelena akcija oglasili su se u četvrtak priopćenjem u kojem se osvrću na usvojene izmjene Generalnpog urbanističkog plana grada Zagreba (GUP). U priopćenju navode kako novi GUP predviđa izgradnju spalionice otpada, a mimo javne rasprave uvodi kategoriju gradskog projekta na lokaciji tržnice Dolac.

»Ovo će omogućiti izgradnju podzemne garaže ispod tržnice bez transparentne procedure nastavljajući time štetnu praksu pokretanja velikih infrastrukturnih zahvata bez sagledavanja njihovog učinka na totalitet prostora grada. Zastupnici koji su podigli ruke za navedene projekte pokazali su da ne zastupaju interese građana Zagreba te da su poslušnici u službi gradonačelnika Bandića«, navode aktivisti.

Ocjenjuju kako je spalionica otpada je i okolišno i zdravstveno štetan te ekonomski neisplativ i neodrživ projekt kojim se neće povećati stope recikliranja niti će se uspostaviti kvalitetan sustav odvojenog prikupljanja otpada. Podsjećajui da je prije samo dva mjeseca gradonačelnik Milan Bandić u medijima isticao kako odustaje od spalionice, no usprkos tome »njegov je Zavod za prostorno uređenje poslao u Skupštinu GUP koji i dalje predviđa izgradnju spalionice«.

Navode i da je njegov novi koalicijski partner na gradskoj razini, HDZ, prije nepune dvije godine žestoko kritizirao izgradnju spalionice ističući da »na predloženoj lokaciji nisu niti riješeni imovinsko pravni odnosi, nije jasna financijska konstrukcija, u neposrednoj blizini je vodocrpilište te je potpuno neprihvatljivo obrazloženje kako spaljivanje otpada nema nikakvih štetnih utjecaja na ljude, zrak, vodu, zemlju…«

Međutim, na ovoj sjednici zastupnici HDZ-a podržali su GUP koji sadrži spalionicu, »što je jasno navedeno u članku 97. te grafičkom dijelu plana 3C«, tvrde Antun Sevšek (Pravo na grad) i Bernard Ivčić (Zelena akcija).

Ističu da Grad Zagreb prije svega mora donijeti novi Plan gospodarenja otpadom, s obzirom da je dosadašnji trajao do kraja 2015., kojim će definirati kvalitetan sustav gospodarenja otpadom, kao i postrojenja u okviru Centra za gospodarenje otpadom. Po njima, kvalitetan sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva mjere za prevenciju nastanka otpada, odvojeno prikupljanje od vrata do vrata, recikliranje, kompostiranje te mehaničko-biološku obradu bez proizvodnje goriva za spaljivanje. U skladu s time, u okviru Centra za gospodarenje otpadom ne smije se nalaziti postrojenje za termičku obradu otpada već sortirnica otpada, kompostana te postrojenje za mehaničko-biološku obradu s anaerobnom digestijom i mehanizmima za proizvodnju sintetičkog pijeska. Također, Centar za gospodarenje otpadom mora biti lociran izvan svih zona zaštite podzemnih i površinskih voda i za njega je potrebno izložiti financijsku konstrukciju i izvore financiranja te napraviti sve potrebne studije prije bilo kakvog ucrtavanja u prostorne planove.

Uvođenje zahvata pod nazivom »Projekt Dolac« u najstrožem središtu grada, unutar zaštićene povijesne cjeline Gornjeg grada i Kaptola okarakterizirali su »još jednim nepromišljenim i za javni prostor grada potencijalno pogubnim projektom«.

»Sudeći po ranijim medijskim izjavama gradonačelnika, iza ovog neutralnog imena skriva se izgradnja barem dvije podzemne garažne etaže ispod tržnice Dolac. Pokretanje zahvata ovakvog intenziteta unutar delikatnog i prometno zagušenog prostora bez njegovog sagledavanja u kontekstu cjelokupnog prometnog sustava središta grada nastavljanje je samovoljnog, stihijskog te u suštini anti-urbanog vođenja razvoja grada. Građevinski zahvati i potrebne pristupne površine za ovaj tip intervencije nepovratno će degradirati kvalitetu javnih i pješačkih površina ovog ključnog gradskog, pa i odnedavno turističkog, prostornog sklopa«, zaključuje se u priopćenju. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni