Udrugama za zaštitu okoliša i prirode 250.000 kuna

Udrugama za zaštitu okoliša i prirode 250.000 kuna

Prednost kod dobivanja financijske potpore imat će udruge koje će prijaviti programe i projekte usklađene s Programom zaštite okoliša Zagrebačke županije

Zagrebačka županija u 2014. godini poduprijet će rad udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode s 250.000 kuna. Natječaj za prijavu programa i projekata otvoren je do 26. lipnja ove godine. Na natječaj se mogu javiti udruge koje imaju sjedište u Zagrebačkoj županiji te aktivno djeluju na njenom području, a upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske kao udruge za zaštitu okoliša i prirode. Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po jednoj udruzi iznosi 5.000 kuna, a najveći 40.000 kuna.

Prednost kod dobivanja financijske potpore imat će udruge koje će prijaviti programe i projekte usklađene s Programom zaštite okoliša Zagrebačke županije. Prioritet kod dobivanja sredstava imat će programi i projekti koji će provoditi aktivnosti na temu zaštite okoliša i održivog razvoja; te educirati i promicati životne stilove koji nastoje smanjiti količinu otpada (recikliranje, kompostiranje, odvojeno prikupljanje otpada). Također, prednost će imati projekti koji će uključivati škole i vrtiće u programe vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj; projekti čišćenja divljih odlagališta otpada i uspostave mjera za sprečavanje njihovih ponovnih nastojanja te pilot-projekti potencijalno razvojnih modela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Inače, na području Zagrebačke županije trenutno djeluje 60 udruga za zaštitu okoliša i prirode. S obzirom na interes iskazan proteklih godina te razinu kvalitete programa, i ove godine se očekuje realizacija brojnih kvalitetnih projekata, a Zagrebačka županija je ove godine izdvojila 50.000 kuna više za tu svrhu u odnosu na 2013 godinu. Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane udruge da se jave na natječaj do 26. lipnja 2014. godine.

Popunjeni obrazac za prijavu programa i projekata te potrebna dokumentacija dostavljaju se poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10 000 Zagreb s naznakom „Prijava programa zaštite okoliša i prirode“, osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu ili putem elektronske pošte na adresu m.prce@zagrebacka-zupanija.hr. Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr. (zg-magazin)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni