UDRUGA “ZG”

O nama:

Udruga „ZG“ – za promicanje proizvodnih djelatnosti, turizma i samozapošljavanja upisana je u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Udruga je osnovana s ciljem djelovanja prvenstveno na području grada Zagreba i Zagrebačke županije i okolne regije, a potom na području Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Naša su glavna nastojanja sadržana u samom nazivu Udruge, a to su oživljavanje domaće proizvodnje kao gospodarske grane koja najviše može doprinijeti smanjenju nezaposlenosti, gospodarskom rastu i ekonomskoj stabilnosti zemlje. Također, želimo potpomognuti razvoj lokalnog turizma kao nebrušenog dragulja s nedovoljno iskorištenim potencijalom te ukazati na značaj očuvanja tradicionalnih obrta kao integralnog dijela naše kulturno-turističke baštine. Udruga će ukazivati i na mogućnosti samozapošljavanja kao opcije rješavanja nečije dugotrajne nezaposlenosti.

Statutom Udruge „ZG“ određeni su naši ciljevi i djelatnosti:

Članak 8.

Ciljevi:

– promicanje i poticanje razvoja proizvodnih djelatnosti;
– promicanje i poticanje razvoja turizma;
– zalaganje za očuvanje tradicionalnih obrta i zanata;
– poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja ljudi;
– zalaganje za korištenje ekološki prihvatljivih proizvoda na području županije (ili regije);
– promicanje i unapređivanje poduzetništva i poduzetničke kulture;
– promicanje slobode informiranja;
– promicanje volonterstva;
– poticanje na cjeloživotno učenje.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode, ljudskih prava, obrazovanja, znanosti i istraživanja.

 Članak 9.

 Djelatnosti:

– izdavanje elektroničkih i tiskanih glasila, priručnika te brošura i letaka iz djelatnosti Udruge;
– ostvarivanje suradnje s državnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, stručnim znanstvenim i znanstveno – nastavnim ustanovama, turističkim zajednicama gradova i općina, trgovačkim društvima i drugim interesnim skupinama;
– ostvarivanje suradnje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu;
– organiziranje predavanja, okruglih stolova, stručnih skupova, tribina, promocija, radionica i seminara te ostalih događanja iz područja djelovanja Udruge;
– povezivanje i okupljanje zainteresiranih za zajednički rad i realizaciju različitih projekata na području djelovanja udruge;
– briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova;
– predlaganje projekata značajnih za područje na kojem djeluje, kao i šire.

 

Podržite rad Udruge

Radi ostvarivanja naših ciljeva molimo Vas da svojom donacijom podržite rad naše Udruge uplatom na slijedeći žiro-račun:

Rba    IBAN: HR7524840081106098826