U tijeku je pošumljavanje Jelenovca

U tijeku je pošumljavanje Jelenovca

U tijeku su redovni radovi na pripremi i popunjavanju pomladnih ploha u park šumi Jelenovac.

„Prema smjernicama gospodarenja podržavamo prirodni pomladak, a na mjestima gdje ga nema vršimo popunjavanje mladim sadnicama autohtonih (domaćih) vrsta, prvenstveno hrasta kitnjaka”, javili su u petak iz Uprave šuma – Podružnica Zagreb. (ZG-m)