U Tehničkom muzeju u četvrtak dodjela Nagrada za najbolja arhitektonska ostvarenja

U Tehničkom muzeju u četvrtak dodjela Nagrada za najbolja arhitektonska ostvarenja

U prostorijama Tehničkog  muzeja Nikola Tesla u četvrtak  se otvara Godišnja izložba za ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2017. godini i dodjelu Nagrada za najbolja arhitektonska ostvarenja  s početkom u 19h, Organizatori ovog događaja su  Udruženje hrvatskih arhitekata i Tehnički muzej Nikola Tesla

Izložba je ostvarena uz potporu Grada Zagreba i počasnog rada članova UHA-e, a radove Godišnje izložbe ostvarenja arhitektica i arhitekata u 2017. valorizirao je ocjenjivački sud u sastavu: Ana Mrđa (voditeljica), Dario Crnogaća, Ivana Ergić, Maroje Mrduljaš, Vasa Perović, Mira Stanić, Helena Sterpin i Ana Šverko (uz izuzeće Ivane Ergić u valorizaciji radova unutar kategorija Drago Galić i Neven Šegvić). Treba istaknuti, kako izložbu prati katalog radova Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2017. Čovjek i prostor br. 1-4 / 2018 (752-755) Godina LXV/2018.

Arhitektonski postav zamisao je Ivane Ergić, Juraja Glasinovića, Mire Stanić (koordinacija); Antonie Dajak, Dominika Lovrečića, Matee Mađaroš, Sare Matošević, Matee Pinjušić, Frana Polana Matija Poštenik  koji su svi od reda studenti Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Za grafički dizajn pobrinuli su se  Petra Milički i Niko Mihaljević. (Zg-magazin)