“Tvoje ime”

“Tvoje ime”

tišina
nosi tvoje ime
u tišini
po tiho
ga izgovaram
šapatom
te zazvah
uz uho
ti govorah
ime

tišina

nasuprot buke
života
kad se na kraju
dana
razdire
zjenica plavog neba
od njoj prislanjajuće
zemaljsko smeđe šarenice
da bi nakon
loma
ovaj put ostala
slijepa tišina

tvoje ime
u daljini
zovem

Saša Zavrtnik

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni