Trošenje i habanje

Trošenje i habanje

Pitanje plastičnih mikročestica u oceanima došlo je na razinu najuglednijih političara današnjice. S tim mikročesticama povezana su dva naziva, habanje i trošenje te vrsta materijala. Među mikročesticama veličine do 5 mm pretežu one nastale habanjem ili trošenjem gumenih pneumatika. Guma je »sestra« plastici. »Prezime« im je polimeri. No zašto se gumene čestice ubrajaju u plastične, rezultat je najvjerojatnije birokratskog pojednostavljenja.

Koji je naziv ispravan za nastajanje gumenih čestica? Oba su ispravna, s time da je trošenje općenitiji. Habanje se odnosi samo na jednu vrstu trošenja, abrazijsko trošenje (eng. abrasive wear, njem. Abrasionsverschleiß). Ostale tri vrste trošenja su: adhezijsko trošenje (eng. adhesive wear, njem. adhäsive Verschleiß), trošenje zbog zamora površina u međusobnom dodiru (eng. surface fatigue, njem. Oberflächenverschleiß) i trošenje uslijed kemijskih promjena u krajnjem graničnom sloju. Habanje je dakle posebni oblik trošenja i može se upotrebljavati u svakodnevnom govoru kao skraćenica za abrazijsko trošenje.

Igor Čatić


*Literatura

Čatić, I., Kurtović-Budja, I.: Habanje ili trošenje, Jezik 60(5)190-193(2013).

Čatić, I., Rujnić, M.: Mikroplastika i makroplastika u oceanima, Kem. Ind. 67 (5-6) (2018) 272–275.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni