Trodimenzionalne slike Ranka Ajdinovića

Trodimenzionalne slike Ranka Ajdinovića

Na trodimenzionalnoj površini naslikano je više slika koje se prilikom promatranja iz različitih kutova preklapaju i međusobno isprepliću, a gledalac više nije pasivni promatrač, već aktivni sudionik u stvaralačkom procesu

Razgovarao: Miroslav Pelikan

Nedavno se karlovački umjetnik Ranko Ajdinović, slikar sa značajnim iskustvom i brojnim samostalnim izložbama, pridružio formalno akademski obrazovanim slikarima. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti i dizajna u Ljubljani.

Što je bila tema diplomskog?

Tema diplomskog rada, u teorijskom dijelu, bila je “Beskonačnost pokreta”, u kojem sam prikazao kako je potreba za prikazivanjem pokreta utjecala na razvoj slikarstva u 20. st.

Uz rad na diplomskom aktivno ste radili i na ciklusu koji se bavi pokretom.

Kroz diplomski rad paralelno sam radio i na seriji likovnih radova kroz koje tematiziram pokret. Kako mi je cilj bio pomicanje vlastitih granica tako sam napravio nešto potpuno novo i drugačije od dosadašnjeg opusa. Napravio sam trodimenzionalne slike sa vizualno kinetičkim efektom koje potiču promatrača na interakciju na način da i gledalac sam čini fizički pokret u promatranju slika, kako bi vidio stvarno kretanje unutar slike.

Približite čitateljima bit ovih radova.

Na trodimenzionalnoj površini naslikano je više slika koje se prilikom promatranja iz različitih kutova preklapaju i međusobno isprepliću te na taj način dolazi do mnoštva različitih varijacija u kompoziciji koje proizlaze iz jedne slike, nakon čega gledalac više nije pasivni promatrač, već aktivni sudionik u stvaralačkom procesu.