Treba preispitati opravdanost spajanja institucija infrastrukture kvalitete

Treba preispitati opravdanost spajanja institucija infrastrukture kvalitete

(Odgovor na članak dr. sc. Juraja Božičevića od 05. lipnja 2014 . – „Uništavanje zadnjeg što je ostalo…“)

CROLAB je najveće udruga laboratorija Hrvatske (200 članova), kao i certifikacijskih i inspekcijskih tijela, u kojima rade tisuće visoko stručnih djelatnika. O njihovom radu, neovisnosti, samostalnosti i nepristranosti ovise provedba analiza hrane, zaštita okoliša (voda, zark, tlo i otpad), zdravlje građana (medicinske pretrage, buka, zračenja), sigurnost i kvaliteta proizvoda, kontrola uvoza i izvoza

Razmišljanja Upravnog odbora CROLAB-a se dosta podudaraju s razmišljanjima prof.J.Božićevića. Tako je CROLAB obavijestio: predsjednika RH, predsjednika Vlade,ravnatelje HZN,HAA,DZM i HMI, predsjednika HGK pismom Predmet : Zamolba za preispitivanje opravdanosti spajanja institucija infrastrukture kvalitete:

Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), Hrvatskog zavoda za norme(HZN),

Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM) i Hrvatskog mjeriteljskog instituta(HMI)

Zagreb, 3.lipnja 2014.

Poštovani gospodine predsjedniče,

Obraćam Vam se na prijedlog Upravnog odbora CROLAB-a (sjednica 19. 2. 2014.) u vezi spajanja institucija infrastrukture kvalitete u okviru “Reformskih i drugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016.“ – Mjera 7., a posebno se odnosi na status HAA i HMI.

CROLAB je najveće udruga laboratorija Hrvatske (200 članova), kao i certifikacijskih i inspekcijskih tijela, u kojima rade tisuće visoko stručnih djelatnika. O njihovom radu, neovisnosti, samostalnosti i nepristranosti ovise provedba analiza hrane, zaštita okoliša (voda, zark, tlo i otpad), zdravlje građana (medicinske pretrage, buka, zračenja), sigurnost i kvaliteta proizvoda, kontrola uvoza i izvoza. CROLAB je član EUROLAB-a, ILAC-a i EUROCHEM-a, tako da je njegov rad vezan uz nepristranost i HAA i HMI, čije postupke akreditacije i umjeravanja je prošlo 70 % članica CROLAB-a. Stvaranje nove institucije izazivalo bi velike posljedice kao vjerodostojnost akreditacije, sadašnje i buduće i priznavanje svih dokumenata vezanih uz rad članica CROLAB-a. Djelatnici Vašeg Ureda su aktivni sudionici CROLAB-a i dobro upućeni u njegovu djelatnost (www.crolab.hr).

Hrvatska akreditacijska agencija je punopravna članica Europske organizacije za akreditaciju (EA) i potpisnica multimedijskih sporazuma o priznavanju akreditacije (EAMLA) za cjelokutno područje, tako da se u Europskoj uniji priznaju rezultati hrvatskih tvrtki.

Hrvatski mjeriteljski institut je član Europske udruge mjeriteljskih instituta (EUROMET) i globalnog Sporazuma o prihvaćanju etalona i umjernica (CIPM-MRA). Mjerna sljedivost putem HMI-a je priznata u cijelom svijetu.

Takav položaj i priznanja HAA i HMI su postignuti dugogodišnjim napornim radom, a njihova neovisnost i samostalnost su bili i uvjet za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji. HAA i HMI su svojim djelovanjem primjer državama u regiji. Spomenuti sporazumi osiguravaju da se priznaju rezultati hrvatskih tvrtki u Europskoj uniji i svijetu, bez kojih nije moguć rad laboratorija i tijela CROLAB-a, a koji uspješno podupiru cijelu Hrvatsku proizvodnju, znanost, istraživanja i trgovinu.

Molim Vas da preispitate opravdanost i posljedice promjenama statusa HAA i HMI, njihove samostalnosti i neovisnosti, a postigle su puno međunarodno priznanje, bez kojeg nije moguć rad laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela CROLAB-a, što utjeće na hrvatsko gospodarstvo.

dr. sc. Štefica Cerjan Stefanović, predsjednica CROLAB-a

(Dopis je dostavljen predsjedniku Republike Hrvatske dr. Ivi Josipoviću, premijeru Zoranu Milanoviću te na adrese šest ministara Vlade RH i predsjedniku HGK Luki Buriloviću)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni