Tradicijski nakit bistranskog kraja: Bistranski kraluš i kravata

Tradicijski nakit bistranskog kraja: Bistranski kraluš i kravata

Projekt Ekomuzej Bistra koji bi trebao biti ostvaren do rujna 2023. ima za svrhu održivo i participativno upravljanje cjelokupnom baštinom bistranskog kraja te poticanje razvoja kulturnih i turističkih sadržaja.

Vrlo je važan i za zaštitu bistranskog kraluša i kravate kao nematerijalnog kulturnog dobra jer će omogućiti revitalizaciju i kontinuiranje umijeća izrade tradicijskog nakita kao dijela narodne nošnje te buduće prepoznavanje ovog umijeća kao dijela identiteta bistranskog kraja.

Uz bistranski kraluš (žensku ogrlicu), bistranski tradicijski nakit uključuje i kravatlin (mušku kravatu), mašlin (ukrasnu iglicu u obliku leptir-mašne) te pas (ukrasni ženski pojas). Zanimljivo, bistranski kraluš sadrži pet dijelova: karu, gornji frk, donji frk, šlingu i pasicu. Osnovna tehnika izrade ženske ogrlice – kraluša, podrazumijevala je nizanje (navajanje) raznobojnih zrnaca na deset (5 + 5), dvanaest (6 + 6), šesnaest (8 + 8) ili dvadeset i dvije (11 + 11) uzajamno isprepletene niti (gornje i donje niti).

Tradicijska tehnika ručnog nizanja višebojnih zrnaca na isprepletene niti od konjske strune počela se primjenjivati na području Bistre krajem 19. stoljeća. Bistranski tradicijski nakit nosio se uz bistranjsku nošnju, tradicijsko ruho bistranskog kraja. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni