Tko su novi direktori u Zagrebačkom holdingu

Tko su novi direktori u Zagrebačkom holdingu

Iz Holdinga poručuju kako su prilikom odabira kandidata za rukovodeća mjesta u podružnicama i trgovačkim društvima Zagrebačkog holdinga, najvažniji kriteriji bili stručnost i radno iskustvo kandidata. Uvjeravaju kako se vodilo se računa i o uštedama unutar sustava pa  „je većina novoimenovanih direktora i direktorica otprije zaposlena u Zagrebačkom holdingu ili Gradu Zagrebu“

Nakon dva mjeseca od raspisivanja javnog natječaja,  u petak 15. studenoga imenovani su sljedeći direktori i direktorice u podružnicama i trgovačkim društvima u Zagrebačkom holdingu:

MARINA PAVKOVIĆ – ZAGREBAČKI VELESAJAM

Pavković je od 2008. godine do danas članica Interdisciplinarnog stručnog tima Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu kao prostorni ekonomist i brand konzultant. Područje njezinog rada je prostorna ekonomika, razvojno programiranje i prostorni branding gradova, područja i regija. Gost je predavač na katedrama za projektiranje i urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu te također gost kritičar na spomenutim katedrama. Bila je savjetnica više gradonačelnika hrvatskih gradova (Otočac, Šibenik, Sinj) iz područja prostorne ekonimike, brandinga i urbanog marketinga.

Diplomirala je 1984. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a od 2011. godine je na doktorskom studiju na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Članica Vijeća za socijalnu pravdu Predsjednika RH Ive Josipovića.

MARTINA PERIČIĆ- AUTOBUSNI KOLODVOR

Peričić ima bogato iskustvo u struci te je od 2006. do  2007.godine bila zaposlena u tvrtki Enex Export-Import kao voditelj prodaje i marketinga, a bila je zadužena za poslove maloprodaje i veleprodaje građevinskog materijala. Od 2007 do 2012. godine radila je kao direktor prodaje i marketinga u tvrtki Degrad u Zagrebu te je bila unaprijeđena na poziciju izvršnog direktora. Gospođaica Peričić diplomirala je na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 2004. godine.

GORDANA POKRAJČIĆ – ZAGREBAČKI DIGITALNI GRAD

Ravnateljicom Ustanove za upravljanje sportskim objektima „Maksimir“  imenovana je u ožujku 2005. godine, a zatim je imenovana direktorom Podružnice Maksimir u sklopu Društva za upravljanje sportskim objektima Zagreb.2007. godine imenovana je zamjenikom direktora podružnice Upravljanje sportskim objektima Zagreb, a od 2011. godine do danas radila je također u Zagrebačkom holdingu u Podružnici Gradskog stambeno komunalnog gospodarstva na radnom mjestu direktora sektora naplate naknada u Sektoru naplate naknada.

Prije zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu radila je u poduzećima Ribnica i Elka. Diplomirala je 1991. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

ANTE DODIG – GRADSKA PLINARA ZAGREB

U srpnju 2013. godine imenovan je pomoćnikom predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga. Od 2012. do 2013. godine bio je savjetnik Uprave H1 Telekoma. U Janafu je od 2008. do 2012. godine obnašao dužnost člana uprave. Tijekom 2007. i 2008. godine bio je viši savjetnik u Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije. Bio je i direktor Hrvatskog zavoda za telekomunikacije. Obnašao je dužnost pomoćnika ministra za pošte i telekomunikacije u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza. U Končaru – električni uređaji Split radio je kao rukovoditelj prodaje i rukovoditelj PC postrojenja.

Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te 2007. magistrirao na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Član je udruženja inženjera i tehničara Hrvatske. Bio je nositelj projekta izrade Izmjene i dopune Zakona o telekomunikacijama 2001. godine. Bio je član radne grupe Vlade RH za II. fazu privatizacije HT-a. Bio je voditelj radne grupe Vlade RH za restrukturiranje Hrvatske pošte. Bio je nositelj projekta izgradnje Janafovog naftnog terminala na Žitnjaku.

MIROSLAV JERKOVIĆ – GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA

Karijeru je započeo u RO Industrogradnja gdje je četiri godine radio kao referent u Birou za organizaciju. Od 1985. godine zaposlen je u Gradskoj plinari Zagreb, prvo na mjestu samostalnog referenta unutarnje kontrole i revizije, a  1987. godine postaje šef Službe unutarnje kontrole i revizije. Od 1993. do 2002. godine obnašao je dužnost člana, a kasnije i predsjednika Povjerenstva za plinifikaciju, nabavku roba i ustupanje radova. Bio je rukovoditelj komercijale i direktor Sektora za ekonomske poslove. Polovicom 2004. godine imenovan je savjetnikom Uprave za ekonomske, pravne i tehničke poslove u Gradskoj plinari Zagreb. Od 2006. do danas bio je zaposlen u podružnici Stanogradnja.

Diplomirao je 1985. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U prosincu 2002. godine položio je ispit za Stečajnog upravitelja.

MILJENKO BENKO – ČISTOĆA

Od rujna 2002. godine zaposlen je u Čistoći na rukovodećem radnom mjestu kao direktor Sektora održavanja, sudjelovao je i organizirao informatizaciju Sektora održavanja kao i u uvođenju biodizela u vozila Čistoće, u projektiranju i izgradnju SOC Jakuševca te ishođenju njegove uporabne dozvole.

Od 1983. do 2002. godine, radio je u poduzećima Elka i Munja na rukovodećim radnim mjestima. Završio je 1982. godine studij strojarstva i elektrotehnike u Zagrebu. 2013. godine izradio je specijalistički rad pri Visokoj školi za sigurnost na temu Mehaničko-biološka obrada otpada u RH.

ŠTEFICA MIHALIĆ – VODOOPSKRBA I ODVODNJA

U Gradskom uredu za obrazovanje kulturu i sport zaposlena od 1993. godine do danas. 2006. godine imenovana je voditeljicom Odjela za planiranje i održavanje objekata sporta, obrazovanja i kulture. Bila je stručni savjetnik za planiranje i održavanje sportskih objekata u Sektoru za sport.

Diplomirala je 1993. godine na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Članica je Komore inženjera građevinarstva – ovlašteni inženjer građevinarstva (članstvo u mirovanju). Članica je predsjedništva Društva građevinskih inženjera Zagreba te je potpredsjednica Kajak-kanu kluba „Matija Ljubek“. Sudjelovala je na više stručnih savjetovanja i međunarodnih skupova.

ZDENKA PALAC – TRŽNICE ZAGREB

Od 1993. do danas bila je zaposlena u Zagrebparkingu kao rukovoditelj ureda direktora. Od 1987. Do 1992. godine bila je zaposlena na radnom mjestu tehnologa u Muzičkoj nakladi Zagreb.

Diplomirala je 1991. godine na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.

BOSILJKA GRBAŠIĆ – ZAGREB PLAKAT

Grbašić ima dugogodišnje radno iskustvo u gospodarstvu i financijskim institucijama. Specijalizirana je za osiguranja i naplatu potraživanja. Od 1998. do 2005. godine radila je na radnom mjestu direktora pravnih poslova u Partner banci. U Hrvatskoj poštanskoj banci zaposlena je 2005. do 2011. godine kao savjetnik Uprave za pravne poslove, pomoćnik direktora u Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova te kao izvršni direktor Sektora pravnih poslova.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982. godine, a pravosudni ispit položila je 2001. godine.

PREDRAG ALEBIĆ – VLADIMIR NAZOR

Od  2010. do 2012. godine bio je direktor u tvrtci Alan d.o.o. Zagreb. Dužnost člana Nadzornog odbora i izvršnog direktora Generalturista obnašao je od 2000. do 2010. godine. Prije toga je bio direktor u tvrtci Alan d.o.o. u vremenu od 1991. do 2000. godine. Od 1989. do 1991. godine bio je predstavnik tvrtke Metaloprerada Biograd. Od 1987. do 1989. bio je pomoćnik direktora u tvrci Gaj Zagreb. Od 1975. do 1986. bio je u Padovi predstavnik tvrtke Franchescini.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1984. godine.

DRAGUTIN KOSIĆ – UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

Prvo radno iskustvo stekao  je na Zagrebačkom aerodromu, a  1971. godine zaposlio se u ZET-u kao tehnolog održavanja. Godinu dana kasnije zaposlio se u tvrtki Sportska dvorana u izgradnji kao pomoćnik nadzornog inženjera za elektrostrojarske radove. 1974. godine imenovan je u RO Dom sportova rukovoditeljem tehničkog postrojenja. Od 1985. do 2006. godine radio je na radnom mjestu tehničkog direktora Doma sportova. 2006. godine imenovan je pomoćnikom direktora za tehničke poslove podružnice Upravljanje sportskim objektima u kojoj radi i danas.

Završio je studij za inženjere strojarstva i elektrotehnike 1980. godine u Zagrebu.

ANITA UDOVIČIĆ – ZGOS

Od 1995. godine zaposlena u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a od 2007. godine je bila rukovodeći državni službenik. Bila je na čelu Sektora za održivi razvoj, izrađivala smjernice za unapređenje sustava gospodarenja opasnim otpadom, planske dokumente gospodarenja otpadom i sanacijama.

Diplomirala je 1994. godine na Geodetskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu.

Budući da nitko od kandidata prijavljenih na natječaj nije izabran, članovi Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding imenovani su i direktorima u sljedećim podružnicama: Ivan Tolić u ZET-u, Nike Nodilo Lakoš u  Zagrebparkingu i Darija Jurica Vuković u Robnim terminalima.

Iz Holdinga poručuju kako su prilikom odabira kandidata za rukovodeća mjesta u podružnicama i trgovačkim društvima Zagrebačkog holdinga, najvažniji kriteriji bili stručnost i radno iskustvo kandidata. Uvjeravaju kako su stoga na direktorske pozicije imenovani oni koji iza sebe imaju bogate karijere, o čemu najbolje govore njihovi životopisi. Isto tako, napominju, vodilo se računa i o omjeru žena i muškaraca koji su imenovani na direktorske pozicije, a vodilo se računa i o uštedama unutar sustava pa  „je većina novoimenovanih direktora i direktorica otprije zaposlena u Zagrebačkom holdingu ili Gradu Zagrebu“.

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni