Tko će biti Zagrepčanka godine?

Tko će biti Zagrepčanka godine?

Odbor za javna priznanja pri Gradskoj skupštini raspisao je Javni pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine.

Rok za podnošenje prijedloga je do 3. veljače 2020.

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

Kriteriji za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine su:

– izniman doprinos u praktičnom i teorijskom radu na afirmaciji žena u društvu (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom);

– posebno uspješno djelovanje na promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova u okviru ljudskih prava te senzibiliziranju javnosti za probleme koji su zapreka razvijanju solidarnosti i ravnopravnih odnosa spolova u svim segmentima života;

– značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mora sadržavati:

– ime, prezime, zvanje, zanimanje i adresu kandidatkinje;

– sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine (najviše na jednoj stranici formata A4);

– uvjerenje o prebivalištu, ne starije od šest mjeseci;

– podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, podaci za kontakt), potpis predlagatelja, odnosno ovlaštene osobe.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.

Prijedlozi se podnose preporučeno poštom ili osobno Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom: “Prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine – ne otvaraj.”

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni