Tehnologija u funkciji Sustava civilne zaštite

Tehnologija u funkciji Sustava civilne zaštite

Gradonačelnik Milan Bandić otvorio je, u srijedu 30. studnoga, u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, stručnu konferenciju „Tehnologija u funkciji Sustava civilne zaštite“, što ju već šesti put organizira Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Razvojem suvremenih tehnoloških dostignuća, otvaraju se široke mogućnosti njihove primjene i u Sustavu civilne zaštite, kako u prevenciji – primjerice pravodobnim otkrivanjem šumskih požara korištenjem bespilotnih letjelica i sustava video nadzora, tako i u odgovoru na velike nesreće –  primjerice korištenjem specijalnih alata za izvlačenje iz ruševina, gašenja požara i slično te diseminaciji njihovih posljedica. Sudionici konferencije imali su priliku upoznati se s novim naprednim sustavima komunikacije i novim komunikacijskim mrežama. Prikazom tehnoloških mogućnosti stožernog zapovjednog vozila i Zemljopisnog obavijesnog sustava – Geografsko informacijskog sustava (GIS) Državne uprave za zaštitu i spašavanje, kao i primjenom GIS-a u vatrogastvu zorno je prikazana uloga tehnologije u funkciji Sustava civilne zaštite. Značenje instrumentalne seizmologije i sustava ranog upozoravanja o potresu, zbog položaja Republike Hrvatske na izrazito aktivnom seizmološkom području, uvijek je u središtu zanimanja stručnjaka koji se bave ublažavanjem posljedica velikih nesreća po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš.

Na konferenciji „Tehnologija u funkciji Sustava civilne zaštite“ kroz deset znastvenih i stručnih predavanja predstavljene su široke mogućnosti primjene suvremenih tehnologija u funkciji Sustava civilne zaštite ne samo na lokalnoj, već i na državnoj razini.

Na konferenciju se odazvalo gotovo 150 sudionika iz svih županija i gradova, pripadnika operativnih snaga civilne zaštite svih razina, resornih gradskih upravnih tijela, Nastavnih zavoda za javno zdravstvo, udruga i saveza civilnog društva koji se bave civilnom zaštitom  i drugih.

U sklopu konferencije, u poslovnoj zgradi tvrtke Hrvatski Telekom d.d. u Zagrebu, s početkom u 15.30 sati održana je vježba civilne zaštite u kojoj je sudjelovalo 140 pripadnika operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba i gotovo 200 zaposlenika tvrtke Hrvatski Telekom d.d.

(Zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni