Tako recikliraju prijatelji prirode

Tako recikliraju prijatelji prirode

Pilot projekt će se provoditi na uzorku od 7 000 domaćinstava na području Zagreba. Cilj projekta je povećati količinu iskoristivog otpada koji se može reciklirati i kompostirati. U tu svrhu osigurano je 200 000 vrećica za miješani otpad i 100 000 vrećica za biorazgradivi otpad.

U zagrebačkom naselju Zapruđe jutros je počela kampanja „Pametno gospodarimo otpadom 365 dana u godini: Pilot projekt Tako recikliraju prijatelji prirode pod vodstvom Čistoće. Ovaj će se projekt provoditi do sredine svibnja. U sklopu ovog projekta građani će moći odlagati biorazgradivi i mješani komunalni otpad, a papir, staklo, tekstil, plastiku i metal odvajati će se u spremnike na zelenim otocima. Pilot projekt će se provoditi na uzorku od 7 000 domaćinstava na području Zagreba. Cilj projekta je povećati količinu iskoristivog otpada koji se može reciklirati i kompostirati. U tu svrhu osigurano je 200 000 vrećica za miješani otpad i 100 000 vrećica za biorazgradivi otpad.

U ovaj će projekt biti uključeni građani Horvatovca i Voćarske ulice, dijela Donje Dubrave i Sesveta, Zupruđa, dijelovi grada omeđenog ulicama Zvonimirovom, Bauerovom, Dukljaninovom i Lopašićevom ulicom te područja grada omeđena ulicima Donje Vrapče, Zvonimira Furtingera, Ivane Brlić Mažuranić i Ante Topić Mimare. U tim će dijelovima grada biti omogućeno odvojeno skupljanje papira, stakla, plastike, metala, tekstila i biootpada te odvoz krupnog otpada na njihov zahtjev. Biti će postavljeni i spremnici za svaku pojedinu kategoriju otpada, koji će biti označeni posebnom bojom, a na svakom spremniku biti će naljepnice s uputama koji se otpad smije, a koji ne smije odložiti u njega.

„Vozili smo manje ili više prosječno, ili u drugoj ili trećoj brzini. Od danas vozimo u petoj kako bi do 2018. ostvarili sve planove vezane na zbrinjavanje otpada, odnosno zatvorili odlagalište Jakuševec. Prvenstveno želimo sačuvati prirodu, a time  i koju lipu. Stoga pozivamo sve građane da zajedno s nama nastave raditi na projektu gospodarenja otpadom te da već od sada svaki dan odvajaju otpad kako bi od 1. srpnja, novi sustav odvojenog prikupljanja miješanog komunalnog  otpada počeo funkcionirati te kako bi očuvali naš okoliš“, izjavio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

(zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni