Tag: židovska manjina u zagrebu

Pripadnici židovske nacionalne manjine izgradili su donjogradsku jezgru Zagreba
AKTUALNO

Pripadnici židovske nacionalne manjine izgradili su donjogradsku jezgru Zagreba

28/07/2016 0

Istaknuti članovi židovske zajednice zaslužni su da je grad Zagreb 1886. godine dobio vodovod i telefonsku mrežu koja je tada brojila tridesetak pretplatnika Melita Funda ... Pročitaj više