Tag: zaštita od hladnoće preporučene mjere

Preporučene mjere zaštite zdravlja z starijih osoba zbog hladnoće
NOVOSTI

Preporučene mjere zaštite zdravlja z starijih osoba zbog hladnoće

14/12/2018 0

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" izradio ... Pročitaj više

Preporučene mjere zaštite zdravlja starijih osoba zbog hladnoće
AKTUALNO

Preporučene mjere zaštite zdravlja starijih osoba zbog hladnoće

08/12/2017 0

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" izradio ... Pročitaj više