• »Mi tu ozbiljno radimo«

    »Mi tu ozbiljno radimo«

    U manufakturi Zaposa slijepe i slabovidne osobe izrađuju tepihe za koje stručnjaci tvrde da su najkvalitetniji u Hrvatskoj / Iako, prema broju petlji i kvaliteti materijala radi tepihe svjetske klase ...

    Više