• Hrvati i Titanic

    Hrvati i Titanic

    „Pred kraj prve knjige spomenuo sam da je na Titanicu bilo i 30 naših ljudi i odnekud sam preuzeo ta imena, koja su, uzgred rečeno, bila potpuno krivo napisana. Međutim, jako je puno bilo upita u stil...

    Više