• Katastrofičari

    Katastrofičari

    Ako se predviđena sredstva za elektrane pametno ulože u turizam, koji je ekonomski daleko profitabilniji, tada nam se isplati u potpunosti osloniti na uvoz energenata, koje kupujemo poput druge robe ...

    Više