• Obnovljen dio Ulice Kozjak

    Obnovljen dio Ulice Kozjak

    (Nije moglo proći bez nezgrapnih »ležećih policajaca«) »Dižemo prometni standard u svim dijelovima grada gdje mjesni odbori i građani ukažu na problem. Kako danas ovdje, tako i ubuduće«, rekao je u ...

    Više