• Usvojene izmjene GUP-a

    Usvojene izmjene GUP-a

    Novi GUP tako predviđa gradnju sinagoge u Praškoj, podzemnu garažu na tri etaže ispod Tržnice Dolac, podzemnu garažu ispod srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj, lakošinsku željeznicu koja spaja Glavn...

    Više