• Biološki nanoroboti

    Biološki nanoroboti

    Slika 1 a) Bakterija poput Escherichia coli kao nosač lijeka s magnetskim nanočesticama za navođenje i praćenje (nacrtano prema [1]) Očekuje se da će se primjenjivi mikroroboti i nanoroboti početi ko...

    Više