• Siromaštvo u Hrvatskoj

    Siromaštvo u Hrvatskoj

    Kad je riječ o siromaštvu i socijalnoj isključenosti, Hrvatska spada među najpogođenije zemlje Europske unije. Najnoviji podaci koji stižu iz Državnog zavoda za statistiku, više su nego poražavajući. ...

    Više